Top.Mail.Ru

Apbedīšanas pabalsts| Apbedīšanas pabalsts Rīgā| Bēru pabalsts| - Apbedīšanas birojs - apbedīšanas pakalpojumi - kremācija | bēres.

Pāriet uz saturu

Jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai.

apdrošinātās personas nāves gadījumā – apbedīšanas pabalstu piešķir un izmaksā mirušā cilvēka mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas divkāršā apmērā, bet ne mazāku par valstī noteikto mēneša vidējo apdrošināšanas iemaksu algu.Ja cilvēks miris 2018.gadā, tad apbedīšanas pabalsts tiks piešķirts  ne mazāk kā 698,64 eiro apmērā. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem desmit dienu laikā pēc tam, kad VSAA nodaļa ir saņēmusi visus pabalsta piešķiršanai nepieciešamos dokumentus.

bezdarbnieka nāves gadījumā, ja mirušais bezdarbnieks ir bijis bezdarbnieka pabalsta saņēmējs vai arī par viņu pēdējo 36 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas iemaksas bezdarba gadījumam bija veiktas ne mazāk kā 12 mēnešus - apbedīšanas pabalstu piešķir un izmaksā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta trīskāršā apmērā (192,09 eiro).
Pabalstu var pieprasīt 6 mēnešu laikā no bezdarbnieka nāves dienas.

  • apdrošinātās personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā - apbedīšanas pabalstu piešķir un izmaksā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta trīskāršā apmērā (192,09 eiro).
Pabalstu var pieprasīt 6 mēnešu laikā no apgādājāmā nāves dienas.
Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem desmit dienu laikā pēc tam, kad VSAA nodaļa ir saņēmusi visus pabalsta piešķiršanai nepieciešamos dokumentus.

  • pensijas vai apdrošināšanas atlīdzības saņēmēja nāves gadījumā - apbedīšanas pabalstu piešķir un izmaksā mirušā cilvēka divu mēnešu pensiju vai atlīdzību apmērā.
Pabalstu var pieprasīt 6 mēnešu laikā no pensijas vai atlīdzības saņēmēja nāves dienas.
Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem mēneša laikā pēc tam, kad VSAA nodaļa ir saņēmusi iesniegumu par pabalsta piešķiršanu.

  • valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmēja nāves gadījumā - pabalstu piešķir un izmaksā valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta divkāršā apmērā.
Pabalstu var pieprasīt 6 mēnešu laikā no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta sāņēmēja nāves dienas.
Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem desmit dienu laikā pēc tam, kad VSAA nodaļa ir saņēmusi visus pabalsta piešķiršanai nepieciešamos dokumentus.

Pabalsta saņemšana

Apbedīšanas pabalstu pārskaita uz pabalsta saņēmēja norādīto kontu kredītiestādē vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.
Artilērijas 46, Rīga| Apbedīšanas birojs Rantans| Apbedīšanas firma Rantans|

Piezvaniet mūsu speciālistiem un
Jūs saņemsiet profesionālu konsultāciju visos apbedīšanas jautājumos
672 722 89 vai mob. 292 624 10 (diennakts).
Mūsu pieredzējušie apbedīšanas pakalpojumu specialisti palīdzēs Jums rast atbildes uz neskaidriem jautājumiem un sniegs padomus, organizējot bēres.
Atgriezties pie satura