Apbedīšanas pakalpojumi - viņpasaulē ar cieņu - Apbedīšanas birojs| bēres rīgā| morgs| kremācija|

Funeral SHOP Rantans SIA
Pāriet uz saturu

CILVĒKA TRĪSKĀRŠĀ TRANSFORMĀCIJA

Apbedīšanas birojs| bēres rīgā| morgs| kremācija|
TRĪSKĀRŠĀ TRANSFORMĀCIJA
 
 
Mīlestības iemiesojumi!
 
 
Seno tautu kultūrās jau no pašiem pirmsākumiem ir uzskatītsi, ka visiem cilvēkiem ir jābūt laimīgiem, ka visiem vajag baudīt mieru un uzplaukumu un visiem vajag dzīvot svētu dzīvi.
 
 
Šodien cilvēce ir ārkārtīgi daudz pavirzījusies uz priekšu  fiziskajā un sociālajā sfērā. Bet morāles un garīguma jomā cilvēce nevar atteikties no aprobežotības un sīkumainības. Kāds tam ir iemesls? Iemesls slēpjas faktā, ka daudzo dzīvju laikā cilvēku egoisms ir pieaudzis. Visos cilvēka pūliņos,  visos viņa centienos virzošais spēks ir personiskā ieinteresētība.
 
 
Cilvēks ir kļuvis par rotaļlietu egoisma rokās. Lai ko viņš nemīlētu, to vienmēr nosaka  egoistiskas intereses, nevis tas notiek paša šī cilvēka dēļ; arī materiālos objektus viņš mīl tikai sevis dēļ. Neviens solis netiek sperts nesavtīgi. Tāda milzīga egoisma rezultātā vispārcilvēciskās vērtības ir pilnīgi sabrukušas. Šis egoisma monstrs ir iekarojis visas cilvēka darbības jomas – fizisko, sociālo, ekonomisko, politisko un morālo.  
 
 
Atbrīvojieties no egoisma
 
 
Tāpēc šobrīd cilvēkam vajag pielikt visas pūles, lai atbrīvotos no egoisma, attīstītu sevī garīgumu un sāktu apzināties Dievu. Cilvēkā jānotiek galvenokārt trim pārmaiņām. Šo trīs pārmaiņu būtība slēpjas principā SAI: “S” nozīmē Spiritual (garīgais), “A” nozīmē Associational (sabiedriskais), “I” nozīmē Individual (individuālais). Šādu trejādu pārmaiņu rezultātā nācija sāk uzplaukt. Bez izmaiņām indivīdā nevar notikt izmaiņas sabiedrībā. Bez sociālās transformācijas  nav iespējama sirds garīgā transformācija.
 
 
Garīgā samazināšanos mūsdienās izraisa personiskās vēlmes. Cilvēks mežonīgā veidā tiecas pēc bagātības. Viņš ir iegrimis laicīgajās zemes lietās, pilnībā aizmirstot par Dievu. Tāpēc viņa dzīve ir zaudēta.
 
 
Mūsdienās cilvēciskām būtnēm trūkst cilvēcisku īpašību. Tie ir cilvēki tikai pēc formas, līdzīgi kā notiek, spēlējot uz skatuves, viņi ir padevīgi Dievam  tikai dažreiz, viņi nelūdzas no visas sirds. Cilvēkam nevajag aizmirst par savu Dievišķīgumu.
 
 
Tajā ir  dzīves mērķis, bet viņā, tieši otrādi, ir ļoti daudz satraukuma,  un viņš nolaižas līdz dzīvnieka stāvoklim  tā vietā, lai paceltos augstāk, līdz savam Dievišķīgajam stāvoklim. Tāpēc miers un kārtība izzūd no visām   dzīves sfērām.
 
 
Dievs un Mamons
 
 
Tāda veida pārveidojumiem vajadzētu notikt katrā cilvēkā. Tikai tad Dievišķīgais kļūs par piemēru visai pasaulei. Šodien cilvēki ir sākuši pielūgt Mamonu. Tādi cilvēki nepavisam nav cilvēciskas būtnes. Kāda jēga bezgalīgi meklēt bagātību, nenodrošinot dvēseles mieru? Kāpēc jūs neveltiet kaut vai tikai dažas minūtes domām par Dievu? Šodien  cilvēkā nav mīlestības. Viņš tikai mīl savu sievu, bērnus, īpašumu. Viņš nemīl Dievu. No pašas dzimšanas līdz nāvei viņš nodarbojas tikai ar savu ģimeni. Tāpēc viņš neko nevar sasniegt. “Ja cilvēks tikai nedaudz no tā laika, kas tiek izmantots bezgalīgām laicīgām lietām un ģimenei, mantām un īpašumam, veltītu domām par tā Kunga Lotosam līdzīgajām pēdām, viņam nevajadzētu baidīties no nāves vēstnešiem.” Cik daudz svētlaimes jūs iegūsiet, ja kaut vai piecas minūtes no divdesmit četrām stundām veltīsiet Dieva pielūgšanai?
 
 
Mīlestība un kalpošana ir pielīdzināma diviem cilvēka spārniem. Ar šiem spārniem viņš var uzlidot jebkurā augstumā. Lai šīs divas īpašības pieaugtu, ir nepieciešams sasniegt trīsvienību: tīrību domās, vārdos un darbos. Bez tam, ir nepieciešams samazināt savas vēlmes. Šodien daudz naudas tiek tērēts nederīgiem greznības   priekšmetiem, Cik nesaprātīgi!
 
 
Gadi skrien. Kāda gan jēga no prom ritošajiem gadiem, ja cilvēku prātos nav izmaiņu? Laiks ir vērtīgs. To vajag izmantot, lai kalpotu cilvēcei. Visus darbus vajag veltīt Cilvēcei.  Tikai caur pašuzupurēšanos cilvēks var sākt apzināties Dievišķīgo. Šodien ļaudis ir aizmirsuši pašuzupurēšanās jēgu.  Pašuzupurēšanās – tā ir Joga. Izdariet tā, lai jūsu sirds uzplauktu katru mirkli. Tā vajag satikt katru dienu un gadu. Apzinieties savu vienotību ar Dievu.
 
 
“Mana dzīve ir mīlestība”
 
 
Uzturiet savās sirdīs mīlestību un dalieties ar to ar citiem. Tā ir labākā pielūgšanas forma. Mīlestība ir vienīgais īpašums. Dzīve ir  mīlestība. Lūk, kam jābūt katrā no mums. Praktizējiet klusēšanu vismaz 10 minūtes dienā. Meditējiet. Apzinieties, ka šajā zūdošajā pasaulē vienmēr blakus ir mūžīgais. Stingri turieties pie Dieva.
 
 
Katrs mirklis ir jauns. Nav nepieciešamības gaidīt Jauno gadu. Jaunais gads nav domāts priekš pārēšanās, festivāliem un jaunu apģērbu  pirkšanas. Cilvēks ir ļoti sena būtne. Iepazīstiet to. Cilvēkam vajag jautāt: “Kas es esmu?” Iepazīstiet   garīgo. Esiet gatavi priekš pašuzupurēšanās. Par visu svarīgāka ir mīlestība. Apzinieties vienības principu. Cilvēce ir sliktāka par dzīvniekiem. Attīstiet sevī mīlestību. Piepildiet sirdis ar mīlestību. Tā arī ir pielūgšana. Jaunā gada dienā Tamilnadā. cilvēki gatavo marinādes no augļiem (saldas, skābas un rūgtas), un tas simbolizē gatavību nesatricināmi sagaidīt jebkādas dzīves situācijas. Pret skumjām un priekiem vajag izturēties vienādi, kā pret Dieva dāvanām.
 
 
Pasaule mainās, bet Dievs ir nemainīgs. Ja Jūs sekosiet Dievam, jūs kļūsiet Viņam tuvāks. Tuvojoties viņam, jūs aizvien vairāk un vairāk iegūstiet laimi. Izbaudiet svētlaimi, ko sniedz vienotība ar Dievu. Lai pati jūsu elpošana kļūst par mīlestību. Tur, kur ir mīlestība, tur nav sāpju. Mežos dzīvo mežonīgi zvēri, bet viņi netraucē svētos un gudros riši. Kāpēc? Tāpēc, ka svētie ir pilni mīlestības. Ar Dievišķīgu mīlestību sirdīs senatnes gudrie (svētie) varēja pārveidot pat mežonīgus savvaļas zvērus mežā. Un tā, ņemiet un dodiet tikai mīlestību. Tā ir svēta velte. Sekojiet Dieva pavēlēm,  un jūs sasniegsiet Dievišķīgumu.
 
 
Cilvēka cienīgas rotas
 
 
“Patiesība ir rota mutei, žēlsirdība – rota rokām, svēto rakstu skaņas, kas aizsniedz dzirdi – rota ausīm. Kādas gan vēl rotas ir nepieciešamas cilvēkam?” Tā tiek runāts sanskrita šlokā.
 
 
Tie rotājumi, ko nēsā mūsdienu cilvēks, ir kļuvuši viņam par briesmu un baiļu avotu. Bet, ja izrotā sevi ar patiesības, žēlsirdības un svēto skaņu pērlēm, bailēm vairs nav iemesla. Jūs būsiet kļuvuši par abhaija, bezbailīgo.
 
 
Pats galvenais cilvēka eksistences aspekts ir noformulēta doma. Kādas ir domas, tāda ir valoda. Kāda ir valoda, tādi arī darbi. Šo trīs faktoru skaidrība un harmonija noved pie Dievišķīgas pieredzes.
 
 
Vārdi nāk no sirds. Tiem ir jābūt pilniem līdzjūtības. Sirds ir līdzcietības mājoklis. Tā ir mīlestības glabātuve. Šai mīlestībai vajag izpausties valodā. Mīlestības piesātinātu vārdu plūsmai vajag pārvērsties reālā darbībā. Sirds ir Augstākā Es kalnu mājoklis. No tā plūstošā Ganga ir patiesības upe.
 
 
Darbi ir raža, kas savākta laukā, ko apūdeņo patiesība. Tāpēc runā, ka dvēseles cildenumu iezīmē domu, vārdu un darbu harmonija. Diemžēl, šodien ļaudis domā vienu, runā otru un dara, vēl kaut  ko trešo. Rezultātā cilvēce degradējas. Lai tā atdzimtu, ir nepieciešama nodomu, valodas un darbu trīsvienība. Tajā ir mūsu laika varonība. Tas ir veids, kā panākt mieru. Tajā ir patiesība. Tajā ir viss.
 
 
Izpaudiet dievišķīgās īpašības
 
 
Kosmoss rodas no patiesības un izzūd patiesībā. Visa pasaule ir patiesības izpaudums. Dievs ir patiesība. Caur cilvēcisko formu izpaužas Dievišķīgais. Tā kā cilvēks ir cēlies no Dieva, viņam vajag atcerēties savu augsto izcelsmi, ļaujot izpausties iedzimtajām Dievišķīgajām īpašībām. Tā vietā cilvēks dzīvo kā dēmons.
 
 
Viņam vajag pacelties virs dzīvnieka līmeņa. Viņam vajag atrast izpausmi savām dievišķīgajām iespējām. To ķīla ir garīgu zināšanu iegūšana, zināšanu par savu dievišķīgo “ES”.
 
 
Dvēsele ir visu aptveroša  visuma apziņa. Tā ir katram.  Kamēr šī apziņa atrodas ķermenī, ķermenis paliek svētīgs. Bet pietiek tikai apziņai pamest cilvēku, un ķermenis pārvēršas par līķi.  
 
 
Vienīgais, ko jums vajag darīt, lai sajustu sevī Dievu – ir veltīt viņam visas savas darbības.
 
 
Nav nepieciešama nekāda sarežģīta garīga prakse. Jebkuru garīgu nodarbību galvenais priekšnoteikums  ir patiesīgums un galēja koncentrācija.
 
 
Piemēram, likhita džana. Šī senā prakse izpaužas tā, ka uzticīgie daudzus tūkstošus reižu  raksta tā Kunga vārdu  un savas pierakstītās burtnīciņas kā dāvanu noliek pie Bhagavana kājām.  Šodien cilvēki raksta Vārdu, bet pie tam tas viņu prātā neskan patiesi un viņu lūpas to  neizrunā skaļi.
 
 
Ja jūs esat nolēmuši rakstīt Vārdu, ir nepieciešams, lai tas vispirms paliktu prātā, pēc tam tiktu izrunāts skaļi, un tikai pēc tam tiktu  uzrakstīts ar roku. Tā arī ir īstā  likhita džana, Vārda rakstīšanas garīgā prakse. Daži cilvēki, lai pavairotu “vārdu” daudzumu līdz daudziem simtiem tūkstošu, izmanto dažādus viltīgus paņēmienus: raksta caur koppapīru vai pat izmanto vienas un tās pašas lapas kserokopiju! To nekādi nevar nosaukt par likhita džana. Vārdam vajag iegult sirdī. Tad tas kļūs par negatīvu, no kura  var ņemt tik daudz kopiju, cik tas ir nepieciešams.
 
 
Visus darbus veltiet Dievam (MĪLESTĪBAI)
 
 
Lai ko Jūs nedarītu Cilvēces labā, uzskatiet to par Dieva darbu. Šo noteikumu vajag izmantot attiecībā pret jebkuru, pat pašu parastāko darbu, lai tā būtu grīdas mazgāšana, pusdienu gatavošana vai dārzeņu tīrīšana. Katru no šīm vienkāršajām darbībām var pārvērst garīgā praksē: svarīgs ir noskaņojums, ar kādu jūs to darāt.
 
 
Prasme darīt jebkuru, pat pašu mazāko darbu kā dāvanu Dievam – tā ir patiesas uzticības pazīme.
 
 
Iemesls tam, ka visā pasaulē valda nekārtība un cietsirdība, - cilvēki ir zaudējuši ticību sev. Viņi kultivē pieķeršanos ķermenim un ignorē garu. Cilvēkam neklājas visādā veidā izdabāt iznīcīgā ķermeņa kaprīzajām  jūtām, vajadzībām un stūrgalvīgajam prātam. Viņam vajag ieklausīties sirdsapziņā, kura vienmēr pateiks, kas ir pareizi, kas – nē.  
 
 
No sirmas senatnes bharati tiecas pēc četriem  Cilvēka dzīves  mērķiem: taisnprātīguma, labklājības, saprātīgu vēlmju apmierināšanu un atsvabināšanas.  Visi mērķi izriet no pirmā – taisnprātīguma. Īpašumu vajag pelnīt tikai godīgā veidā. Vēlmes nedrīkst būt grēcīgas. Kad gan bagātība, gan vēlmes ir apvienotas  ar gandarījumu, galējais mērķis, atsvabināšana, kļūs viegli sasniedzams.
 
 
Atcerieties Vjasas pēdējo novēlējumu par to, ka dzīves jēga ir palīdzēt citiem un neradīt viņiem ciešanas.
 
 
Atrodiet draugus
 
 
Sagraujot lepnību, cilvēks kļūst mīlēts. Sagraujot naidu, cilvēks atbrīvojas no nelaimes. Sagraujot iekāri, cilvēks iegūst mieru. Sagraujot alkatību, cilvēks sasniedz laimi.
 
 
Mīlestības iemiesojumi! Kamēr cilvēks ir pilns ar lepnumu un augstprātību, viņš nevar būt pelnījis citu cilvēku cieņu. Egoisms noved cilvēku pie bojā ejas. Tikai tad, kad cilvēks atteiksies no lepnuma, viņu cienīs un mīlēs. Izraut ar saknēm ahamkaru, pašpaļāvību – lūk pirmais noteikums cieņas un mīlestības iegūšanai.
 
 
Otra īpašība ir naids.  Cilvēku, ko plosa naids, vienmēr pavadīs nelaimes. Naids ir trakojoša liesma, ne velti  mēdz sacīt: “naida liesma”. Kamēr cilvēkā plosās liesmas, viņš nevar būt laimīgs. Izvairīties no nelaimēm viņš varēs tikai,  atbrīvojoties no naida, kurš arī ir cilvēka netiklības cēlonis. Naids dažādiem ceļiem ved viņu pretī iznīcībai. Tas atgrūž cilvēku no viņa radiem un tuviniekiem.
 
 
Lepnums un naids ir atbildīgi par to, ka šobrīd pasaulē cilvēce ir nonākusi pagrimumā.
 
Trešais cilvēka ienaidnieks pārņem viņu visu. Tās ir neremdināmas vēlmes,  iekāre. Visa cilvēka dzīve ir pilna ar vēlmēm, tām nav robežu, tās visu laiku rodas no jauna. Cilvēks var panākt mierīgu prātu tikai, uzvarot vēlmes.
 
 
Ceturtais ienaidnieks ir alkatība, vai skopums. Kad cilvēks pārvar alkatību, viņš saglabā laimi. Alkatīgs cilvēks nespēj nodoties nekādiem priekiem,  ne miesas, ne prāta, ne gara  priekiem. Skopais ir līdzīgs sunim uz siena kaudzes. Viņš pats negūst nekādu prieku no savas bagātības, un arī citiem neļauj to izbaudīt.  Pasaule nicina skopus cilvēkus.
 
 
Kad cilvēks ir atbrīvojies no šīm četrām un tām līdzīgām īpašībām (lepnuma, naida, iekāres un alkatības), viņš uzzina, ko nozīmē miers un laime. Īstam cilvēkam šie četri netikumi nepiemīt.
 
 
Dievi un dēmoni ikdienas dzīvē
 
 
Seno laiku gudrie savās lūgšanās atkārtoja: “Ak, dievi, mēs sveicinām jūs. Ak, dēmoni, ejiet prom no mums!” Kas ir šie dievi? Tie ir labas domas, labas jūtas, laba uzvedība. Gudrie lūdzās, lai šīs debesu formas ienāktu viņu prātos. Dēmoni, no kuriem viņi vēlējās atbrīvoties, ir ļaunās jūtas, ļaunās domas un ļaunie darbi. Lūk, piemērs, kuram vajadzētu sekot katram savā ikdienas dzīvē.
 
 
Katru dienu mēs izvēlamies labo un izvairāmies no sliktā. Mēs izvēlamies labu ēdienu un noraidām nepilnvērtīgu. Tas ir galvenais dzīves likums. Jums vajag atteikties no sliktā, lai atbrīvotu vietu labajam. Tāda ir mācība, ko mēs varam gūt no ikdienas.
 
 
Diemžēl,   šodien cilvēki atmet pilnvērtīgo un derīgo un dod priekšroku tam, kas ir kaitīgs. Tas galu galā izraisa situāciju, ka mūsdienu pasaulē pārsvarā ir tādas parādības kā patvaļa un nelaimes.  Tāpēc galvenais uzdevums – izstrādāt sevī labas īpašības. No sliktām domām un paradumiem vajag tikt vaļā. Nesaprotot šo patiesību, cilvēks kļūst par vilšanos un sirdssāpju  upuri. Vai var sacīt, ka šīs bēdas un uztraukumi nāk no providences? Nē, nevar. Jūsu pašu sliktās domas un darbi ir visu jūsu nelaimju cēlonis.
 
 
Ko sēsi, to pļausi. Augļus nosaka sēklas.
 
 
Kad cilvēks ļauj vaļu ļaunām domām, viņu gaida slikti rezultāti. Kad viņa domas ir gaišas, arī rezultāti būs labi.  
 
 
Nevainojiet dievu jūsu nelaimēs
 
 
Tie, kas to neapzinās, pastāvīgi pārmet Dievam. Viņi žēlojas: Ak, Dievs! Kāpēc Tu uzsūtīji man šo nelaimi? Kāpēc Tu atņēmi man mieru?” Dievs ir mūžīgs liecinieks. Viņš bezkaislīgi sadala mums visu pēc mūsu nopelniem. Bet Viņš nenes nekādu atbildību par jūsu bēdām vai jūsu laimi.
 
 
Cilvēka pirmais pienākums ir dzīvot pa labam. Tikai domas par Dievu var novest pie tāda dzīves veida. Cilvēkiem vajag iedvest domu, ka Dievišķīgais  slēpjas viņu sirdīs. To nevar iegūt no kāda cita vai kaut kur no ārpuses. Tas dzīvo mūsos. Tie, kas izjūt šo klātbūtni sevī, sajūt neaprakstāmu prieku, lai kur viņi neatrastos. Nepietiek ar to, ka jūs esat šeit, jums vajag arī apzināties visu savas klātbūtnes saldumu. Varde, kas sēž blakus lotosam, neko nezina par tā medaino nektāru. Bet bite atlido no liela attāluma, lai savāktu šo medu.
 
 
Cilvēkiem vajag saprast, ka laiks iet un viņiem atmērītais laika sprīdis gluži kā kūstošs ledus gabals ar katru mirkli samazinās. Cilvēks tuvojas savam galam vēl nepaspējis apzināties savu pirmo pienākumu. Kāds tas ir? Tas ir  - dzīves mērķa atklāšana. Cilvēks meklē bagātību, komfortu, stāvokli sabiedrībā, laimi. Kādā ceļā viņš iegūst šos zemes labumus? Attālinoties no Dieva žēlastības. Kādu labumu nes šīs pārejošās materiālās baudas? Cilvēki cenšas saprast, kur slēpjas patiesa laime. Vai tā ir bagātībā, vai kalpošanā tam Kungam? Ja tu esi nopelnījis Dieva žēlastību, kas gan vēl tev ir vajadzīgs?       
 
 
Iemiesojiet dzīvē svētos nodomus, un jūs sajutīsiet svētlaimi
 
 
Tāpēc no paša sākuma meklējiet žēlastību. Vai zemes  labumu baudīšanā slēpjas patiesā laime. Nē. Patiesā laime slēpjas cilvēka visu slēpto iespēju atklāšanā. Ja jūs iemiesosiet dzīvē visas svētākās domas, kas rodas jūsu prātā, tad sapratīsiet, kas ir īsta laime. Vairums cilvēku  nerealizē viņos dzimušos svētākos aicinājumus un tieksmes, tāpēc arī neizjūt svētlaimi.
 
 
Mīlestības iemiesojumi! Jums jāsaprot, ka tas ir pats svarīgākais, ka jūsu sirds  ir piena jūra. Ļaunu domu un jūtu dēļ cilvēcīgums ir izkropļots. Tieši domu, vārdu un jūtu saskaņā slēpjas cilvēcīgums.  
Kapu pieminekļi, kapu apmales, bēru izmaksas, bēru vainagi rīgā, ziedu piegāde, apbedīšanas birojs, ziedu kurjers, kapu plāksnes, apbedīšanas firma rīgā, cik izmaksa bēres, bēru mielasts rīgā, bēru organizēšana, apbedīšanas pakalpojumi, bēru mielasts, apbedīšanas izmaksas, cik maksā bēres, apbedīšanas birojs, apbedīšanas firma, apbedīšanas izmaksas, cik izmaksā bēres, kapu krusti cenas.Abbedīšanas pakalpojumu
kremācijas centrs RANTANS SIA
Artilērijas iela 46, Rīga, LV-1009
    +371 67272289, +371 29262410
Mēs būsim ar Jums jūsēja grūtajā brīdi.. Mūsu apbedīšanas firmas RANTANS reputācija ir garantija, ka sēru pasākums notiks cienīgi.
Atgriezties pie satura