Top.Mail.Ru

Grēksūdze un svētais vakarēdiens

Pāriet uz saturu

Grēksūdze un svētais vakarēdiens

Apbedīšanas birojs - apbedīšanas pakalpojumi - kremācija | bēres.
Grēksūdze un svētais vakarēdiens

 
 
Nāves briesmu gadījumā, pirmkārt, vajag parūpēties  par to, lai pie slimnieka tiktu uzaicināts garīdznieks, kas izpildītu tādus Sakramentus kā Grēksūdze un Kristus Svētā vakarēdiena pasniegšana, lai viņš nenonāktu Dieva priekšā, nebūdams tam gatavs un neattīrījies.
  
Smagu slimību laikā Svētā Baznīca aicina savus bērnus izmantot arī tādu Sakramentu kā Iesvaidīšana ar svaidāmajām eļļām, kuras laikā, ieziežot slimnieka miesas ar svaidāmajām eļļām, viņam tiek sniegta Dieva svētība, izlūdzoties dziedināšanu no slimībām un grēku atlaišanu. Tāpēc šo Sakramentu vajag veikt slimības saasināšanās periodos, ar ticību, ka cilvēka zemes dzīves dienas tiks paildzinātas, lai dotu iespēju nožēlot grēkus un laboties.
  
Tagad daudzi nepareizi saprot Iesvaidīšanas Sakramenta vai kā to vēl sauc – Iesvaidīšanas būtību, uzskatot, ka tā ir nepieciešama tikai mirstošajam un tikai grēku atlaišanai. Svētā Baznīca ir noteikusi šo Sakramentu pēc svētā apustuļa Jēkaba vārdiem: “Ja kāds starp jums ir nevesels, lai viņš ataicina draudzes vecajus, un tie lai lūdz Dievu par viņu, to svaidīdami ar eļļu tā Kunga vārdā.
  
Un ticīga lūgšana izglābs slimo, un tas Kungs viņu uzcels. Un, ja viņš grēkus būtu darījis, viņam tiks piedots. (Jēkaba vēstule, 5., 14. – 15.). Iesvaidīšanas ceremonijas lūgšanās runa nav par nāvi, bet par atgriešanos dzīvē, tikai atjaunotā dzīvē, tīrā no grēkiem. Vajag censties pārliecināt slimnieku par šī Sakramenta veikšanas nepieciešamību. Tāpat ir nepieciešams atcerēties, ka iesvaidīšana neaizstās Grēksūdzi, bet tikai papildinās to. Iesvaidīšanas laikā ar Dieva svētību tiek atlaisti tikai neapzinātie un aizmirstie grēki, bet tikai tad, ja Grēksūdzes laikā visi grēki tiek vaļsirdīgi atzīti un nožēloti.
  
Apzināti noklusētie grēki Iesvaidīšanas sakramentā netiek atlaisti.
 
Pēc iesvaidīšanas atlikusī iesvētītā eļļa apbedīšanas laikā tiek izlieta pār kristieša mirstīgajām atliekām.
 
Radiniekiem vajag paņemt līdzi uz dievnamu trauku ar svaidāmo eļļu un brīdināt par to garīdznieku, kurš veic apstāvēšanu.
  
Mūsu dievbijīgie senči novietoja nāves gultu ar mirstošo zem svētbildēm un aizdedzināja Ciešanu sveci (sveci, ar kuru stāvēja dievnamā rīta dievkalpojuma laikā 12 evaņģēlijs). Sveci ielika rokās mirstošajam vai novietoja pie svētbildēm.
  
Un mums vajag censties novietot svētbildes  vai krustu tā, lai cietējs pirmsnāves mokās varētu tos redzēt. Pareizticīgā baznīca katru savu locekli ceļā uz aizsauli izvada ar Grēksūdzes un Svētā vakarēdiena Sakramentiem.
  
Mirstošajam pasniegt svēto vakarēdienu var ne tikai tukšā dūšā. Ja pēc Svētā vakarēdiena mirstošajam paliek nelaba dūša, viņam padod trauku ar tīru ūdeni, no kura saturu pēc tam ielej upē vai ierok dziļāk zemē tīrā vietā, ko nemin cilvēku kājas.
  
Tāpat visu var savākt tīrās drāniņās, kuras pēc tam sadedzina, un pelnus ierok tīrā vietā, ko nemin cilvēku kājas. Dievgaldnieks arī šajā gadījumā tiek iesvētīts, jo Dieva  svētība, pirmkārt, nonāk pie dvēseles. Svēto vakarēdienu nevar pasniegt tādam, kurš nav pie samaņas, kurš ir nepieskaitāms vai  ir jau nomiris.
  
Pirms beigām mirstošajam, ja viņš ir pie skaidras apziņas, var dot dievmaizīti un svētīto ūdeni. Tas nekādā gadījumā neaizvietos Svēto vakarēdienu, bet ar svētīgu spēku palīdzēs pirmsnāves cīņās.
  
Kad dvēsele šķiras no ķermeņa un pāriet garīgajā pasaulē, tai īpaši nepieciešama mūsu palīdzība caur lūgšanām. Lai atvieglotu kristieša pašas pēdējās zemes dzīves minūtes, tiek lasīti īpaši kanoni, kas piemēroti brīdim, kad dvēsele iziet no ķermeņa: vēršoties pie mūsu Dieva Tēva, pie Jēzus Kristus un Šķīstās Dievmātes un “kad cilvēks ilgi cieš”.
  
Kanoni ir pilni pazemīgas grēku nožēlošanas un lūgšanas pēc Dieva žēlastības tam, kurš dodas uz citu pasauli.
  
Gadījumā, ja tuvumā nav garīdznieka, abus kanonus izejošajai dvēselei pie mirstošā nāves gultas drīkst un vajag nolasīt laicīgam cilvēkam. Kanonus brīdim, kad dvēsele iziet no ķermeņa, nav obligāti jālasa tiešā mirēja tuvumā.
 
Ja cilvēks mirst slimnīcā, kanonus var lasīt mājās. Galvenais ir sniegt palīdzību dvēselei šajos visgrūtākajos brīžos.
  
Ja kristieša dvēsele atstāj miesas kanonu lasīšanas laikā, tos pabeidz lasīt ar dvēseles aizlūguma refrēnu: “Mielo Dievs sava aizgājušā kalpa dvēseli...”. Un pēc 9. dziesmas pabeidz ar Dvēseles aizlūguma kanonu nobeigumu.
  
Dvēselei atstājot miesas, mirušajam aizver acis, nosien žokli, iztaisno rumpi un nosedz līdz ar galvu.
  
Tūlīt sāk lasīt Kanonu par aizgājēju. Ja cilvēks nav miris mājās, nolasiet Kanonu pēc tam, kad saņemta ziņa par viņa bojāeju.
Kapu pieminekļi |kapu apmales| bēru izmaksas| bēru vainagi rīgā |ziedu piegāde| kapu pieminekļi| apbedīšanas birojs| ziedu kurjers| kapu plāksnes| apbedīšanas firma rīgā| cik izmaksa bēres| bēru mielasts rīgā| bēru organizēšana| apbedīšanas pakalpojumi| bēru mielasts| apbedīšanas izmaksas| cik maksā bēres| apbedīšanas birojs| apbedīšanas firma| apbedīšanas izmaksas |cik izmaksā bēres| kapu krusti cenas|Atgriezties pie satura