Apbedīšanas pakalpojumi - viņpasaulē ar cieņu - Apbedīšanas birojs| bēres rīgā| morgs| kremācija|

Funeral SHOP Rantans SIA
Pāriet uz saturu

KĀPĒC NEDRĪKST APSTĀVĒT NEKRISTĪTOS

Apbedīšanas birojs| bēres rīgā| morgs| kremācija|
KĀPĒC NEDRĪKST APSTĀVĒT NEKRISTĪTOS
 
 
Ja nomirst kristīts cilvēks, Baznīca lūdzas par viņa dvēseles mieru, veicot aizgājēja apbedīšanas ceremonijas. Apbedīšanas laikā garīdznieks lasa īpašu izvadīšanas lūgšanu, kurā ar viņam piešķirtā Garīdzniecības sakramenta varu lūdz Dievu piedod mirušajam kristietim visus grēkus.
 
Ja mirst cilvēks, kurš dzīves laikā nav vēlējies pieņemt svēto Kristību, tad tādam cilvēkam apstāvēšana netiek veikta.
 
 
To nedrīkst uzskatīt par cietsirdību, jo Baznīcas pamatā ir mīlestība pret Dievu un cilvēkiem. Baznīca nevar sev piesaistīt cilvēkus ar varu: tas ir pretrunā ar Dieva mācību. Pats Dievs, būdams visvarens, nemanto cilvēka gribu, bet gaida, kad tas brīvi un pats pēc savas gribas pievērsīsies viņam.
 
 
Tikai harmoniski apvienojoties Dieva un cilvēka gribai, notiek cilvēka dvēseles glābšana.
 
 
Garīdznieka vara ir liela un viņa lūgšanu spēks Baznīcā ir varens (Mateja sev. 16, 19), bet  tas nav bezgalīgs.
 
 
Garīdzniekam nav nedz tiesību, nedz spēka darboties sfērā, kas ir tikai paša Dieva ziņā.
 
 
Un, ja mirušais cilvēks pats vēl dzīves laikā nav vēlējies nonākt dzīvā saskarsmē ar Dievu, tad pēc viņa nāves Svētā Baznīca neuzdrošinās panākt to ar varu. Aizgājēja pēcnāves likteni jānodod Dieva rokās, un tas ir atkarīgs no viņa žēlsirdības. Dievs – taisnīgs un taisnprātīgs Soģis – katru tiesās atbilstoši viņa nodzīvotajai dzīvei.
 
 
Mirušo pareizticīgo kristiešu  kremēšana nekad nav bijusi tradīcija. Tagad, saprotams, pareizticīgo kremēšana ir kļuvusi par ierastu lietu, tomēr tā nav vēlama.
 
 
Citos grūti risināmos gadījumos ir nepieciešams aprunāties ar biktstēvu vai garīdznieku, kurš labi pārzina Baznīcas likumus un kurš ticīgajiem ir autoritāte.
Kapu pieminekļi, kapu apmales, bēru izmaksas, bēru vainagi rīgā, ziedu piegāde, apbedīšanas birojs, ziedu kurjers, kapu plāksnes, apbedīšanas firma rīgā, cik izmaksa bēres, bēru mielasts rīgā, bēru organizēšana, apbedīšanas pakalpojumi, bēru mielasts, apbedīšanas izmaksas, cik maksā bēres, apbedīšanas birojs, apbedīšanas firma, apbedīšanas izmaksas, cik izmaksā bēres, kapu krusti cenas.Abbedīšanas pakalpojumu
kremācijas centrs RANTANS SIA
Artilērijas iela 46, Rīga, LV-1009
    +371 67272289, +371 29262410
Mēs būsim ar Jums jūsēja grūtajā brīdi.. Mūsu apbedīšanas firmas RANTANS reputācija ir garantija, ka sēru pasākums notiks cienīgi.
Atgriezties pie satura