Apbedīšanas pakalpojumi - viņpasaulē ar cieņu - Apbedīšanas birojs| bēres rīgā| morgs| kremācija|

Funeral SHOP Rantans SIA
Pāriet uz saturu

Muhamedāņu (musulmaņu) apbedīšanas ceremonijas

Apbedīšanas birojs| bēres rīgā| morgs| kremācija|
Muhamedāņu (musulmaņu) apbedīšanas ceremonijas
 
(azerbaidžāņi, arābi, afgāņi, Vidusāzijas tautas, palestīnieši, čečeni)

 
 
           Musulmaņi mirušos apglabā pēc iespējas ātrāk, bez zārka, ietītus līķautā vai čalmā, kuriem tā ir bijusi dzīves laikā. Čalmu saņem tikai pēc "Hadža" - obligātā svētceļojuma pa Svētajām vietām, kaut vai vienu reizi uz Meku, vai arī, ja nav iespējams realizēt Hadžu uz Meku, tam var pielīdzināt divus svētceļojumus uz Samarkandu (mūsdienu Uzbekistāna). Atbilstoši "Hadža" kultam musulmaņiem, atšķirībā no visām citām konfesijām, ir svarīga apbedīšanas vieta.
 
 
Katra musulmaņa sapnis ir tikt apbedītam netālu no pravieša Muhameda radiniekiem, ja ne pašā Mekā, tad Samarkandā. Tur sevi pavēlēja apglabāt muhamedāņu Arābijas, arābu valstu, Indijas un Ķīnas vadošās personas. Uz Pravieša radinieka mauzoleja tā arī ir uzrakstīts: "Ja kaut kur ir vārti uz paradīzi, tad tie atrodas šeit."
 
 
Musulmaņu tautas saudzīgi un izturas pret savu tuvāko bēdām. Lai, piemēram, psiholoģiski sagatavotu cilvēku, kuram nāksies uzzināt par nelaimi, zaudējumu, tika radītas skumjās ziņas dziesmas. Šādu dziesmu sacerēšana prasīja lielu radošo izdomu. Tajās bija nepieciešams ieminēties par notikušo ļoti uzmanīgi, bet tā, lai cilvēki saprastu, ka pazaudējuši radinieku. Tāpēc šīs dziesmas bija pilnas ar alegorijām: “un gulbis aizlaidās uz ezeru, vanags aizlidoja stepē, bet viņi nav apmaldījušies, katrs ir nonācis tur, kur viņam ir bijis lemts nonākt”.
 
Kad nomira musulmanis, viņa radinieki gatavojās uz bērēm. Izdevumi bērēm un kapa pieminekļa celtniecībai tika savākti no visas dzimtas. Bet, ja tas bija dzimtā cienījams cilvēks, tad apbedīšanas ceremonija notika ļoti svinīgi.
 
 
Bēdu ziņneši – jātnieki vislabākajos, lieliski koptajos zirgos nesa uz visām pusēm pa savas dzimtas  un draudzīgo dzimtu auliem ziņu par notikušo nelaimi.
 
 
Blakus aizgājēja jurtai novietoja pašu lielāko jurtu aulā. Nekādas mantas tajā nenesa, tikai visu grīdu izklāja ar paklājiem. Labajā pusē novietoja lielu gultu, kas tika pārklāta ar melnu paklāju. Šajā gultā nelaiķa ķermenim, kas tika ietīts 21 metru garā baltā drānā, vajadzēja palikt līdz atvadu svinību beigām. Dažām musulmaņu tautām (piemēram,   kazahiem) nav pieņemts nelaiķi apģērbt. Tiek uzskatīts, ja cilvēks ir nācis pasaulē kails, tad kailam viņam no tās arī jāaiziet. Tāpēc nelaiķi ietin drānā.
 
 
Uz apbedīšanas vietu nelaiķi pavada tikai vīrieši. Pirms aizgājēja apbedīšanas priestera vadībā tiek lasīta dvēseles aizlūguma lūgšana. Pēc tam nelaiķa miesas ievieto speciālā kamerā, kas izrakta kapa sānu sienā. Nelaiķa miesas novieto ar galvu uz rietumiem, tas nozīmē, ka viņa dzīves saule ir norietējusi. Kameru aizklāja ar dēļiem. Kapu aizbēra ar zemi, kura neskāra nelaiķi. Virs kapa uzcēla kapa pieminekli.
 
 
Pēc sena paraduma sievietes ilgi apraudāja nelaiķi. Lai izpaustu sēras, viņas saskrāpēja sev seju.
 
 
Mirušā piemiņas vakars notiek 3., 7., 40. dienā un pēc gada, kad tiek rīkots mirušā piemiņas mielasts. Tā, pieminētajā Kazahstānā atraitne veselu gadu katru dienu trīs reizes dienā par piemiņu savam nelaiķa vīram dziedāja raudu dziesmu – ŽAKTAU”, kurā tika apdziedātas viņa labās īpašības.
 
 
Mirušā piemiņas mielastam tērēja ļoti lielus līdzekļus, daudz zirgu un aunu. Un, jo bagātāki bija mirušā radinieki, jo mirušā piemiņas mielastam bija neapvaldītāks vēriens. Kazahiem ir laba paruna: “Bagātajiem nāves dēļ krājumi sīka, bet nabagiem kļūst pakaļa plika”.   
Piezvaniet mūsu speciālistiem un
Jūs saņemsiet profesionālu konsultāciju visos apbedīšanas jautājumos
672 722 89 vai mob. 292 624 10 (diennakts).
Darba pieredze vairāk ka 30 gadi. Mēs strādājam pēc principa - lai dzīve būtu gaiša.
Apbedīšanas birojs SIA Rituālo pakalpojumu kremācijas centrs RANTANS
strādājot ar esošajiem un topošajiem klientiem, darbs tiek veikts kvalitatīvi un laicīgi.
Mūsu pieredzējušie apbedīšanas pakalpojumu specialisti palīdzēs Jums rast atbildes uz neskaidriem jautājumiem un sniegs padomus, organizējot bēres.
Kapu pieminekļi, kapu apmales, bēru izmaksas, bēru vainagi rīgā, ziedu piegāde, apbedīšanas birojs, ziedu kurjers, kapu plāksnes, apbedīšanas firma rīgā, cik izmaksa bēres, bēru mielasts rīgā, bēru organizēšana, apbedīšanas pakalpojumi, bēru mielasts, apbedīšanas izmaksas, cik maksā bēres, apbedīšanas birojs, apbedīšanas firma, apbedīšanas izmaksas, cik izmaksā bēres, kapu krusti cenas.Abbedīšanas pakalpojumu
kremācijas centrs RANTANS SIA
Artilērijas iela 46, Rīga, LV-1009
    +371 67272289, +371 29262410
Mēs būsim ar Jums jūsēja grūtajā brīdi.. Mūsu apbedīšanas firmas RANTANS reputācija ir garantija, ka sēru pasākums notiks cienīgi.
Atgriezties pie satura