Top.Mail.Ru

Viņpasaulē ar cieņu - Apbedīšanas pakalpojumi - Apbedīšanas birojs - apbedīšanas pakalpojumi - kremācija.

Apbedīšanas pakalpojumi. Bēres.
Pāriet uz saturu

NĀVE, BĒRES, BĒRU MIELASTS UN SĒRAS

Apbedīšanas birojs - apbedīšanas pakalpojumi - kremācija.
NĀVE, BĒRES, BĒRU MIELASTS UN SĒRAS
 
 
           Bez bēdām un pārdzīvojumiem nāve mājās ienes arī neatliekamas darīšanas un rūpes. Vispirms, no ārsta vajag saņemt miršanas apliecību un triju - piecu dienu laikā iesniegt to Civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodaļā (nelaimes gadījuma un varmācīgas nāves gadījumā par to 24 stundu laikā vajag paziņot tiesu medicīnas ekspertam). Pasūtīt zārku, vietu kapsētā, informēt radiniekus un draugus - lūk pirmās neatliekamās lietas šajā bēdīgajā situācijā. To visu var izdarīt, izmantojot rituālo pakalpojumu biroja pakalpojumus, kas sevi jau ir parādījuši no labākās puses.
 
 
           Tam, kas ir saņēmis paziņojumu, pēc iespējas vajag personīgi piedalīties bērēs. Ja viņš to izdarīt nevar, vajag nosūtīt rakstisku līdzjūtību kopā ar atvainošanos un savas prombūtnes izskaidrojumu. Līdzjūtība jāizsaka īsā formā. Izvairieties no pārmērīgiem un tukšiem mierinājuma vārdiem. Radiniekiem, draugiem un darba biedriem visādā veidā ir jāpalīdz  tiem, kas tiešā veidā sarīko bēres.
 
 
Vīriešu palīdzība ir īpaši nepieciešama padzīvojušiem cilvēkiem un sievietēm - atraitnēm. Pēdējo godu mirušajam mēs izsakām, piedaloties bērēs ar dzīviem ziediem. Pavadīt pēdējā gaitā ar ziediem - tas ir ļoti sens paradums.
 
 
Jau senās tautas ar attīstītu kultūru mirušos apglabāja ar ziediem, visbiežāk ar prīmulām, bet jaunas meitenes - ar mežrozīšu ziediem.
 
 
Ziedus nelaiķim nes gan podiņos, gan nogrieztus, gan buķetes, gan vainagus - atkarībā no vēlēšanās un iespējām.
 
 
Pie vainaga tiek piestiprināta sēru lenta, uz kuras ir rakstīts, kam un no kā ir vainags. Tāpat uz lentas var būt kāds pantiņš, kas izsaka radinieku domas vai pēdējo novēlējumu nelaiķim.
 
 
           Bēru dalībnieki noteiktā laikā sapulcējas tur, kur atrodas zārks ar nelaiķi. Atnestos ziedus un vainagus novieto blakus zārkam.
 
 
Tie, kas vēl nav redzējuši mirušā tuviniekus, izsaka līdzjūtību, paspiežot roku.
 
Runāt šeit var tikai pusbalsī.
 
 
Vīrieši iznes zārku un uzstāda to uz katafalka.
 
 
Lielās pilsētās, kur kapsēta atrodas ārpus pilsētas, bēru dalībnieki brauc speciālos autobusos.
 
 
Nelaiķim ne pārāk tuviem cilvēkiem braukt uz kapsētu nav obligāti.
 
 
Aiz katafalka seko nelaiķa radinieki, aiz tiem - pārējie pavadītāji. Mašīnas brauc aizmugurē. Ja nelaiķis ir bijis apbalvots ar ordeņiem vai citiem valdības apbalvojumiem (tai skaitā arī citu valstu), tos uz nelieliem spilventiņiem vajag nest tūlīt aiz katafalka – kā papildus cieņas apliecinājumu  nelaiķim.
 
 
Veci un slimi cilvēki brauc transportā aiz bēru procesijas. Sēru gājienā jāuzvedas atbilstoši gadījumam - atturīgi, klusi.
 
 
Tie, kas iet garām vai pretī bēru procesijai, nonākot iepretī zārkam, noņem cepures. Sēru procesijas dalībnieki gada aukstajos mēnešos iet ar galvassegām un noņem tās tikai tad, kad zārku nolaiž kapā.
 
 
Kapu izrotā ar vainagiem un ziediem – starp citu, ziedus var mest arī kapā. Mirušā piemiņai procesijas laikā un pie kapa var skanēt sēru melodijas, dziesmas, runas. Bērēm beidzoties, dalībnieki paspiež roku nelaiķa tuviniekiem un pamet kapsētu.
 
 
Bēru apģērbs ir tumšā krāsā, bet ir iespējami arī varianti (tas ir atkarīgs arī no konfesijas). Tradicionālās sēru krāsas ir melna, balta, tumši zila, bordo.
 
           Ģimenē viena tās locekļa nāve ir smags notikums. Traģisko vēsti paziņo ģimenes tuvākajiem radiniekiem, nelaiķa draugiem un paziņām - pa telefonu, personīgi vai ar telegrammu.
 
 
Nodrukātie sēru paziņojumi ir ļoti lakoniski, tajos tiek paziņotas tikai pašas nepieciešamākās ziņas par mirušo, apbedīšanas vieta un laiks.
 
 
Līdzjūtību ģimenes locekļiem rakstiskā vai mutiskā formā izsaka pat tad, ja nāves ziņu mēs neesam saņēmuši no viņiem. Par rakstiski izteiktu līdzjūtību arī pateikties pienākas rakstiskā veidā.
 
 
Nelaiķa mājās ir nepieciešams ievērot klusumu, neizjaukt sēru noskaņojumu, ieslēdzot mūziku vai televizoru. Telpā, kur atstāj mirušo līdz bēru dienai, vajag aizklāt spoguļus, spilgtas lampas. Nelaiķa mājās spoguļus apklāj ar melnu audumu, tas simbolizē sēras.
 
 
Radinieki, draugi, paziņas, darba kolēģi, kaimiņi un organizācijas, kuru loceklis bija nelaiķis, savu cieņu pret mirušo izsaka, piedaloties bērēs un noliekot sēru ziedus vai vainagus.
 
 
Noliekot vainagus vai ziedus, lai apliecinātu cieņu mirušajam, vajag pastāvēt pie kapa.
 
 
Kapa runām nevajadzētu būt garām.
 
 
Pēc sēru ceremonijas draugi un pazīstamie izsaka nelaiķa ģimenei savu līdzjūtību. Nelaiķa ģimenes locekļi sēru ceremonijas laikā ir ģērbti viscaur sēru tērpā, tas nozīmē - viscaur melnā, pārējie - tumšās drānās.
 
 
Maziem bērniem tumšas drānas nevelk.
 
 
Pie sēru tērpa nevelk bižutēriju, rotājumi var būt tikai melnā krāsā.
 
Sēru tērpa valkāšana ir cilvēka personīgā lieta. Kādreiz sēru ilgumu noteica atbilstoši radniecības pakāpei ar mirušo: par vecākiem un vīru - gads, par vecmāmiņu, vectētiņu, bērniem, brāļiem un māsām - pusgads, bet par citiem radiniekiem - sēras tika uzvilktas tikai bēru dienā. Bet, ja mēs nēsājam sēras, mēs nedrīkstam piedalīties nekādos izklaidējošos pasākumos.
 
 
Piedalīties bērēs vai apciemot mirušā  radiniekus, tas tiek izlemts atkarībā no tā, cik tuvi jūs esat nelaiķim un viņa ģimenei.
 
 
Līdzjūtības izteikšanas vizītei jānotiek divu nedēļu laikā, bet ne tūlīt pirmajās dienās pēc bērēm. Ja jūs neesat tuvās attiecībās ar nelaiķa ģimeni, tad līdzjūtības izteikšanai pietiek kapsētā paspiest radiniekiem rokas.
 
 
Apģērbam tādos gadījumos ir ieteicamāki tumšie toņi. Pašās bērēs, īpaši apstāvēšanas ceremonijā, sievietēm galvā jābūt melnam lakatam. Dažreiz virs gaišas kleitas uzvelk tumšu mēteli - tā darīt nevajadzētu.
 
 
Nav pieņemts līdzjūtības vizītes laikā apspriest kaut kādus citus jautājumus, kas nav saistīti ar nāvi, netaktiski runāt par abstraktām tēmām, atcerēties jautrus notikumus vai apspriest darba problēmas.
 
 
Jau cita iemesla dēļ apmeklējot šo māju, nepārvērtiet jūsu vizīti atkārtotā līdzjūtības izteikšanas apmeklējumā. Tieši otrādi, ar savu vizīti vajag censties izklaidēt radiniekus, novērst viņus no drūmām domām par pārciestajām bēdām, vienlaikus atvieglojot viņiem atgriešanos ikdienas dzīvē.
 
 
Bēru mielasta laikā izturieties pieticīgi, skaļi nerunājiet. Ar labu vārdu pieminot mirušo, nepārmetiet radiniekiem to, ka viņi nav nelaiķi nosargājuši.
 
 
Par tuva cilvēka nāvi paziņo ne tikai radiniekiem, bet arī draugiem un pazīstamiem. Tamlīdzīgu paziņojumu parasti izdara rakstiskā formā vai pa telefonu.
 
 
Tā saņēmējam pēc iespējas pašam vajag piedalīties bērēs. Ja kaut kāda attaisnojoša iemesla dēļ viņš to nevar izdarīt, jāizsaka līdzjūtība rakstiskā vēstulē vai telegrammā vai, pazvanot pa telefonu, jāatvainojas.
 
 
           Nav nekā pārsteidzoša faktā, ka jau pats nāves sakraments pievērš cilvēku reliģijai, meklējot tajā mierinājumu un atbalstu. Un, ja civillaulība jau ir kļuvusi par parastu lietu, bēres bez lūgšanas ir uzskatāmas par lielu retumu. Lai cik maz mūsos būtu reliģiozitātes, tuva cilvēka nāve piespiež mūs atcerēties pēdējo pienākumu un lūgt dažādu konfesiju mācītāju vai  rabīnu izpildīt dvēseles aizlūguma ceremoniju.
 
 
           Nelaiķa ģimene saduras ar nepieciešamību veikt noteiktas darbības, kas saistītas ar apbedīšanas reliģiozo, sabiedrisko un juridisko noformēšanu.
 
 
Pašas svarīgākās darbības tuvinieku zaudējuma gadījumā
 
 
Ko varētu ieteikt cilvēkam, kuru negaidot piemeklējušas bēdas?  Pirmkārt, negriezieties jebkurā firmā, īpaši, ja to jums vēlas uztiept.
 
 
Nevar ticēt apbedīšanas biroja aģentam, kurš bez uzaicinājuma laužas jūsu mājās – tas var izrādīties vai nu blēdis vai krāpnieks. Vēlams izmantot tādu firmu pakalpojumus, kas sevi jau ir parādījušas no labās puses – tad grūtā brīdī jūs būsiet nodrošināti pret jebkurām nepatikšanām.
 
 
Tamlīdzīgiem ārkārtējiem apstākļiem katrā ģimenes arhīvā vajag atrasties nepieciešamajiem dokumentiem. Pirmkārt, tā apbedīšanas biroja īpašnieka uzvārdam un adresei, kura pakalpojumus jūs gatavojaties izmantot.
 
 
Nevajadzētu pārrunas par apbedīšanas ceremoniju risināt mājās – noteikt to, ko jums vajadzētu un ko atļaus līdzekļi, jums nevajadzētu pēc kataloga fotogrāfijām, bet gan, ierodoties birojā personīgi un visu uz vietas pārbaudot. Kad notiek nelaime, cilvēks, būdams šoka stāvoklī, nedomājot par sekām, spēj parakstīt jebkuru šaubīgu papīru vai rēķinu...
 
 
Ja ģimenei kapsētā ir zemes gabals vai kapliča, ir nepieciešams attiecīgs dokuments, kas to apliecina, jo to pieprasa apbedīšanas biroja īpašnieks. Ja kāds no ģimenes locekļiem dod priekšroku kremācijai, šim faktam ir nepieciešams attiecīgs dokumentāls apstiprinājums, pat, ja tāda vēlēšanās ir izteikta testamentā (ja cilvēks ir miris varmācīgā nāvē, kremācijai ir nepieciešams saņemt prokurora atļauju).
 
 
Vēlams, lai mājās būtu  visu tuvo radinieku un draugu adreses, kurus nepieciešams informēt. Ir nepieciešams zināt tā notāra un juristu uzvārdus un adreses, kuri ir sastādījuši testamentu vai testamentus, un informēt juristu vēl pirms bērēm.
 
 
Ja visi nepieciešamie dokumenti glabājas vienā vietā, tas ievērojami atvieglos bēru organizēšanu tam, kam tas būs uzticēts, - radiniekam vai draugam. Bez pases, piemēram, viņam būs grūti paziņot informāciju, kas ir nepieciešama miršanas apliecības noformēšanai.
 
 
Tāpat ir svarīgi, lai būtu visu ģimenes locekļu bankas kontu, sociālās apdrošināšanas kartīšu, apdrošināšanas polišu, testamentu, obligāciju, bankas zīmju un ķīlu saraksts kopā ar informāciju par bankas seifu saturu. Ļoti bieži ir gadījumi, kad bēru organizatori ir izjutuši nopietnas šaubas par izdevumiem, kādus viņi var atļauties, izmantojot mirušā līdzekļus.
 
 
Ja nāve ir iestājusies mājās, ir nepieciešams izsaukt ārstējošo vai ģimenes  ārstu un pa telefonu 67272289, 29262410 izsaukt autokatafalku, kas nogādātu aizgājēju uz morgu.
 
 
Bet, ja ir bijusi varmācīga nāve,  ir jāizsauc medicīnas eksperts vai policists, kas izmeklē varmācīgas vai pēkšņas nāves lietas, lai noteiktu nāves iemeslu. To vajag izdarīt pirms zvanīšanas apbedīšanas biroja īpašniekam, jo bez tiesu medicīniskā eksperta un prokuratūras atļaujas viņš var nepiekrist ķerties pie savu pienākumu veikšanas.
Piezvaniet mūsu speciālistiem un
Jūs saņemsiet profesionālu konsultāciju visos apbedīšanas jautājumos
672 722 89 vai mob. 292 624 10 (diennakts).
Darba pieredze vairāk ka 30 gadi. Mēs strādājam pēc principa - lai dzīve būtu gaiša.
Apbedīšanas birojs SIA Rituālo pakalpojumu kremācijas centrs RANTANS
strādājot ar esošajiem un topošajiem klientiem, darbs tiek veikts kvalitatīvi un laicīgi.
Mūsu pieredzējušie apbedīšanas pakalpojumu specialisti palīdzēs Jums rast atbildes uz neskaidriem jautājumiem un sniegs padomus, organizējot bēres.
Kapu pieminekļi, kapu apmales, bēru izmaksas, bēru vainagi rīgā, ziedu piegāde, apbedīšanas birojs, ziedu kurjers, kapu plāksnes, apbedīšanas firma rīgā, cik izmaksa bēres, bēru mielasts rīgā, bēru organizēšana, apbedīšanas pakalpojumi, bēru mielasts, apbedīšanas izmaksas, cik maksā bēres, apbedīšanas birojs, apbedīšanas firma, apbedīšanas izmaksas, cik izmaksā bēres, kapu krusti cenas.
 
        Apbedīšana. Bēru vainagi. . Uzraksti uz lentām. Kremācijas cenas.
Atgriezties pie satura