Apbedīšanas pakalpojumi - viņpasaulē ar cieņu - Apbedīšanas birojs| bēres rīgā| morgs| kremācija|

Funeral SHOP Rantans SIA
Pāriet uz saturu

Oficiāls miršanas paziņojums

Apbedīšanas birojs| bēres rīgā| morgs| kremācija|
Oficiāls miršanas paziņojums
 
 
Diemžēl, Latvijā vēl nav izveidojusies tradīcija pareizi paziņot par cilvēka nāvi. Tāpēc ir vērts izmantot ārvalstu pieredzi.
 
 
Atbildīgais par bērēm gatavo oficiāla miršanas paziņojuma tekstu, kurš bieži, īpaši lielajās pilsētās, tiek nodots apbedīšanas birojā, miršanas paziņojumu ievieto vienā no vairākām avīzēm. Ja nelaiķis ir dzīvojis piepilsētā, paziņojumus tiek  publicēts lielā tuvākās pilsētas avīzē, lai to varētu izlasīt nelaiķa draugi. Tādi paziņojumi tiek apmaksāts pēc parastā sludinājumu tarifa.
 
 
           Ja nelaiķis bijis sabiedrībā labi pazīstams, ir samērā ticams, ka pilsētas lielās avīzes jau laikus ir sagatavojušas nekrologu, kurā vajag tikai iekļaut pēdējo informāciju, pa telefonu to pārbaudot pie viena no ģimenes locekļiem. Katrā avīzē ir līdzstrādnieks, kurš atbild par tamlīdzīgiem jaunumiem, un viņš ar ģimenes pārstāvi precizē nekrologam nepieciešamos faktus, ja avīzes uzskata, ka ir nepieciešams tādu publicēt.
 
 
           Tāpat kā informācija par saderināšanos vai laulībām, arī miršanas paziņojums ir pelnījis, lai to publicē, tāpēc ir lietderīgi, ka cilvēks, kurš ir labi informēts par nelaiķa darbību, pēc iespējas ātrāk sagatavotu tekstu, jo tamlīdzīgus oficiālus paziņojumus publicē nāves dienā vai, pats vēlākais, nekrologa publicēšanas dienā. Parasti tādos gadījumos informāciju iegūst pa telefonu, tomēr labāk, ja tā ir pa rokai rakstiskā veidā, jo tā var ieinteresēt arī citas avīzes. Papildus materiāli par pazīstamo personību bieži tiek nodrukāti bēru dienā.
 
 
Avīzē miršanas paziņojumus var iesniegt arī par maksu. Saņemot tādu informāciju pa telefonu, attiecīgā avīzes nodaļa parasti pārbauda tās atbilstību īstenībai. Paziņojumu sastāda apmēram tādā formā:
 
 
           "Ar dziļām skumjām paziņojam, ka vakar miris Pēteris Zariņš (dzimšanas gadu norādīt nav obligāti), Silvijas Zariņas (Liepiņas) (vienmēr tiek norādīts atraitnes meitas uzvārds, lai atvieglotu personības noteikšanu) vīrs (vai mīļotais vīrs) un Silvijas un Pētera Zariņu (meitas norāda pirmās) tēvs. Piemiņas dievkalpojums (baznīcas nosaukums un, ja nepieciešams, adrese), otrdien, plkst. divos dienā".
 
 
           Dažreiz - īpaši tad, kad nav bijis zināms par nelaiķa slimību - tiek pievienots vārds "pēkšņi". Ja nelaiķis ir bijis precējies, pirmo vienmēr piemin viņa sievu, nevis vecākus, kuru vārdus tādā gadījumā piemin nevis maksas miršanas paziņojumā, bet gan nekrologā, ja tāds tiek publicēts.
 
 
           Sievietes miršanas paziņojumā tiek teikts:
 
           “Zariņa Selesta meita (viņas meitas uzvārds), tāda un tāda sieva (vai mīļotā sieva) utml.
 
 
           Ja dvēseles aizlūguma dievkalpojums notiek ārpus pilsētas, par to pavēsta miršanas paziņojumā: "Dievkalpojums notiek Liepājas pils. ______________ baznīcā, vilciens atiet no Centrālās stacijas plkst. _______."
 
           Paziņojumā parasti nenorāda mirušā vecumu, ja vien runa nav par bērna nāvi. Bieži vecumu norāda avīzes nekrologā, bet tas nav obligāti, īpaši, ja runa ir par sievietes nāvi.
Piezvaniet mūsu speciālistiem un
Jūs saņemsiet profesionālu konsultāciju visos apbedīšanas jautājumos
672 722 89 vai mob. 292 624 10 (diennakts).
Darba pieredze vairāk ka 30 gadi. Mēs strādājam pēc principa - lai dzīve būtu gaiša.
Apbedīšanas birojs SIA Rituālo pakalpojumu kremācijas centrs RANTANS
strādājot ar esošajiem un topošajiem klientiem, darbs tiek veikts kvalitatīvi un laicīgi.
Mūsu pieredzējušie apbedīšanas pakalpojumu specialisti palīdzēs Jums rast atbildes uz neskaidriem jautājumiem un sniegs padomus, organizējot bēres.
Kapu pieminekļi, kapu apmales, bēru izmaksas, bēru vainagi rīgā, ziedu piegāde, apbedīšanas birojs, ziedu kurjers, kapu plāksnes, apbedīšanas firma rīgā, cik izmaksa bēres, bēru mielasts rīgā, bēru organizēšana, apbedīšanas pakalpojumi, bēru mielasts, apbedīšanas izmaksas, cik maksā bēres, apbedīšanas birojs, apbedīšanas firma, apbedīšanas izmaksas, cik izmaksā bēres, kapu krusti cenas.Abbedīšanas pakalpojumu
kremācijas centrs RANTANS SIA
Artilērijas iela 46, Rīga, LV-1009
    +371 67272289, +371 29262410
Mēs būsim ar Jums jūsēja grūtajā brīdi.. Mūsu apbedīšanas firmas RANTANS reputācija ir garantija, ka sēru pasākums notiks cienīgi.
Atgriezties pie satura