Top.Mail.Ru

Spēki cilvēkā

Pāriet uz saturu

Spēki cilvēkā

Apbedīšanas birojs - apbedīšanas pakalpojumi - kremācija | bēres.
Spēki cilvēkā
 
 
Visas potences, kas pastāv ārējā pasaulē, ir arī cilvēkā. Materiālajām substancēm, kas veido cilvēka ķermeni, pat visām kopā ir ļoti maza vērtība. Bet, saprotiet to, cik ļoti vērtīgs ir cilvēka ķermenis pats par sevi. Lai atdzīvinātu fizisko ķermeni, ir nepieciešams dzīvs spēks. Šis dzīvais, vibrējošais spēks ir iegūts no mūsu Visuma Dzīvības  Spēka. Visas ķermeņa darbības kļūst iespējamas tikai pateicoties šim Dzīvības  Spēkam. Pats Dzīvības  Spēks iegūst savu vibrāciju no augstāka avota – to izstaro garīgie spēki.
 
 
Ignorējot šīs dziļās patiesības, cilvēki veltīgi tērē savus spēkus un dzīvi bezjēdzīgos meklējumos.
 
 
Cilvēkiem vajag nodibināt pareizas attiecības ar Dievu. Tas nozīmē, ka garīgajiem vingrinājumiem, tādiem kā Dieva vārda slavināšana vai meditācija, domājot par Dievu, nedrīkst būt vārdisks vai mehānisks raksturs, bet jānāk no sirds. Ir cilvēki, kuri pielūdz Dievu. Bet tas ir pilnīgi formāli. Viņu sirds tur nav klāt. Šodien par tiem, kas slavina tā Kunga vārdu, nedarot to no sirds, vajadzētu teikt, ka viņi nav  īsteni ticīgi Dievam.
 
 
Cilvēkiem jāpielūdz Dievs ar mīlestību pret Dievu, nevis sīku labvēlību dēļ vai materiāla izdevīguma dēļ. Cilvēkiem jāmeklē Dievišķīgais sevī, nevis ārējos objektos.
 
 
Uzticīgajiem vajag tiekties pēc pārmaiņām savās sirdīs un prātā, lai viņi pilnībā atteiktos no savas pieķeršanās laicīgajiem priekšmetiem un pievērstos Dievam. Dievs vērtē jūsu jūtas, bet ne jūsu fizisko darbību. Padariet Dieva vārdu par mērķi, lai kontrolētu prātu.
 
 
Cilvēkiem vajag censties dzīvot ideālu dzīvi, kalpojot sabiedrībai. Vispirms viņiem vajag darboties atbilstoši savai sirdsapziņai. Domās, vārdos un darbos visu laiku jābūt harmonijai.
 
 
Vienvirziena uzticība
 
 
Uzticīgajiem vajag attīstīt tāda veida vienvirziena koncentrāciju. Nav nepieciešams iet meklēt Dievu, kurš ir visuresošs. Ja uzticīgie attīstīta skatījumu caur mīlestību, viņi var saskatīt Dievišķīgo sevī.
 
 
Tāpat kā nekādas sēklas nespēs uzdīgt bez lietus, arī bez sēklām nekāds lietus nespēs izaudzēt ražu, uzticīgajam vajag sēt Dieva sēklas un, palīdzot Dievišķīgās žēlastības plūsmai, attīstīt uzticību.
 
 
Katram jācenšas pārveidot ķermeni par flautu Dievišķīgajam, lai Viņa mūzika plūstu tai cauri. Ķermeni vajag padarīt par piemērotu instrumentu šādai mūzikai. Pēc tam viņš kļūs par līdzekli, lai kalpotu citiem. Labākais veids kā mīlēt Dievu ir mīlēt visus, kalpot visiem. Jums vajag mācīties mīlēt pat savu ienaidnieku. Laipns vārds, ko jūs pateiksiet pat ienaidniekam, var novērst viņa ienaidu. Caur mīlestību cilvēkam vajag attīstīt savu dabu.
 
 
Katrai lūgšanai, katram vārdam, kas tiek izmantoti lūgšanā vai pielūgšanā, vajag nākt no sirds dziļumiem. Visus vārdus, lūgšanas, mantras vajag sagatavot, pilnīgi saprotot katra vārda nozīmi. Vajag izvairīties no nepareizas sanskrita vārdu izrunāšanas un uzrakstīšanas.
 
 
Draudzīga attieksme – ir nepieciešams sevī attīstīt draudzīgu un uzticīgu attieksmi pret cilvēkiem.
Kapu pieminekļi, kapu apmales, bēru izmaksas, bēru vainagi rīgā, ziedu piegāde, apbedīšanas birojs, ziedu kurjers, kapu plāksnes, apbedīšanas firma rīgā, cik izmaksa bēres, bēru mielasts rīgā, bēru organizēšana, apbedīšanas pakalpojumi, bēru mielasts, apbedīšanas izmaksas, cik maksā bēres, apbedīšanas birojs, apbedīšanas firma, apbedīšanas izmaksas, cik izmaksā bēres, kapu krusti cenas.Atgriezties pie satura