Apbedīšanas pakalpojumi - viņpasaulē ar cieņu - Apbedīšanas birojs| bēres rīgā| morgs| kremācija|

Funeral SHOP Rantans SIA
Pāriet uz saturu

Svētlaimes meklējumi

Apbedīšanas birojs| bēres rīgā| morgs| kremācija|
Svētlaimes meklējumi
 
 
Visu visumu caurvij Esamība – Izpratne – Svētlaime. Šo svētlaimi  meklē katra dzīva būtne, sākot no skudras, ne tikai cilvēks. Visām dzīvām radībām tā ir svētlaime  - ieelpot dzīvi.
 
 
Svētie raksti šo svētlaimes problēmu ir aplūkojuši no dažādām pusēm. Dievišķais tajos ir slavināts kā primārais princips. Visuma eksistence ir  fakts, ko apstiprina ļoti daudzas personas. Bet aklais nav informēts par tā pastāvēšanu. Neraugoties uz to, dzirdot to, ko par pasauli runā citi, arī viņš tic tās pastāvēšanai. Viņš nav informēts par tās eksistenci pats no savas personiskās pieredzes.
 
 
Šobrīd cilvēki runā par Dievišķo enerģiju kā par realitāti, dzirdot apgalvojumus no Vēdām un citiem garīgiem tekstiem. Tādām personām nav personīga pārdzīvojuma.
 
 
Katram cilvēkam jātiecas uzzināt, ko nozīmē Cilvēkdievs vai Dieva cilvēks.  Tikai tad viņš apzinās pats savu personisko būtību. Dēļ maldiem, ko izsauc fenomenālā pasaule, cilvēks pret jēdzienu Dievišķīgais izturas, kā pret kaut ko nodalītu no viņa paša. Šīs jūtas rodas no viņa pieķeršanās ķermenim. Katram vajag uzzināt ”Kas Es esmu?” Kad viņš atradīs atbildi uz šo jautājumu, tad viņam vairs nebūs nekādas vajadzības atklāt Patiesību.
 
 
Kamēr cilvēks identificē sevi ar ķermeni un saviem fiziskajiem atribūtiem, viņš atradīsies kaut kā Augstāka meklējumus. Kad cilvēks atklāj “ES” īsto dabu, viņš nemeklēs nekādas lietas. Viņš apzināsies, ka viņš ir Dievišķā, tas ir – Dieva,  iemiesojums....
 
 
Katra personība ir Dieva iemiesojums. Individuālais es. Vienotība – tā ir svētlaime.
 
 
Garīgās slimības
 
 
Cilvēka ķermenis ir daudzu slimību upuris. Cilvēks pret tām visām izturas kā pret ķermeņa slimībām. Bet tās visas nav pilnībā saistītas ar ķermeni. Slimības, kas ir tikai ķermeņa slimības, var izārstēt ar zālēm. Bet vairums slimību mūsdienu pasaulē nāk no prāta. Garīgas novirzes  izraisa reakcijas ķermenī un izsauc dažādas slimības.  Daudzu cilvēku slimību galvenais iemesls slēpjas viņa prātā.
 
 
Prāts un ķermenis ir savstarpēji saistīti. Prāta ietekme uz ķermeni ir negatīva. Šis negatīvums ir pretrunā ar svētlaimes pieredzi. Sliktas domas un sliktas jūtas rodas prātā. Tajā pašā laikā tur rodas arī labas domas un labas jūtas.
 
 
Tikai tad, kad sliktu domu un jūtu nezāles ir izravētas, cilvēkam var būt laba veselība. Daudzas slimības rodas no domām, kas aizņem prātu.  
 
 
Sliktas domas izraisa kuņģa negremošanu, ietekmē sirdi, noved pie asinsspiediena izmaiņām; satraukums ir daudzu garīgu slimību cēlonis. Diabētam un plaušu slimībām var atrast garīgus iemeslus.
 
 
Atsvabināšanās aspekti
 
 
Katrs cilvēks meklē atsvabināšanos (muktu). Kam tiek meklēta šī atsvabināšanās? Ķermenim? Prātam, intelektam vai jūtām? Pārbaudot  šos jautājumus, atbilde būs tāda, ka atsvabināšanās vispirms ir nepieciešama prātam, intelektam un jūtām. Cilvēkam vispirms vajag atbrīvot sevi no prāta nestabilitātes. Brīvība no slimības ir viens no atsvabināšanās veidiem. Cilvēks zaudē dvēseles mieru dažādu problēmu dēļ. Atbrīvoties no šī stāvokļa un nodrošināt dvēseles mieru – tas ir cits atsvabināšanās aspekts – meditācija. Barības uzņemšana, lai izvairītos no bada mokām ir vēl viens atsvabināšanās tips. Atbrīvošanās no ikdienas dzīves likstām  un ciešanām  ir vēl viens atsvabināšanās aspekts.
 
 
Visus šos atsvabināšanās aspektus vajag nodrošināt vēl dzīves laikā. Ir nepareizi iedomāties, ka atsvabināšanās ir stāvoklis, kuru vajag sasniegt pēc nāves.
 
 
Dažādus  atsvabināšanās tipus šodien vajag nodrošināt attiecībā pret fizisko. Šīm problēmām vajag pastāvēt līdz tam brīdim, kamēr pastāv pieķeršanās ķermenim. Tās visas rodas no cilvēka “negatīvajām” domām.
 
 
Atbrīvotam cilvēkam vajag meklēt dvēseles mieru. Ja miers ir iegūts, visu pārējo sasniegt ir viegli. Kā sasniegt mieru? Dzīvojot  dievbijīgu dzīvi.
 
 
Mīlestības spēks
 
 
Visas pielūgšanas formas ir bezjēdzīgas, ja paša sirds ir pilna ar “negatīvām” jūtām, bet  prāts ir pilns ar “negatīvām” domām.   Visas darbības, ko veiks citi sajūtu orgāni – acis, ausis, mēle utml. kļūs netīras, kad prāts būs pilns ar “negatīvām” domām. Cilvēkam ir sešas negatīvas īpašības – kārība, naids, alkatība, maldīšanās, lepnums un skaudība – tie ir labi iesakņojušies ienaidnieki.
 
 
Vienīgais līdzeklis, lai atbrīvotos no šiem nešķīstajiem elementiem un atgrieztu savās vietās labās īpašības, ir atgriešanās pie mīlestības principa. Kad cilvēka sirds ir pilna mīlestības, viss, ko viņš darīs, būs “pozitīvs”. Visas labās lietas notiek dēļ mīlestības. Viss Dievišķīgais rodas no mīlestības.  Līdzjūtība un labestība    rodas no mīlestības. Visas cilvēka cildenās īpašības rodas no mīlestības. Kad kādu ir pārņēmusi mīlestība, viņam nav nepieciešama nekāda cita garīga vai rituāla prakse.
 
 
Garīgais princips ir ķermeņa pamats. Visiem dzīves laikā notiekošajiem  darbiem ir jābūt piesaistītiem Garīgajam principam. Cilvēkam vajag atteikties no pieķeršanās pārejošajām, laicīgajām baudām un tiekties pēc tā, kas ir nepārejošs un mūžīgs.  
 
Kapu pieminekļi, kapu apmales, bēru izmaksas, bēru vainagi rīgā, ziedu piegāde, apbedīšanas birojs, ziedu kurjers, kapu plāksnes, apbedīšanas firma rīgā, cik izmaksa bēres, bēru mielasts rīgā, bēru organizēšana, apbedīšanas pakalpojumi, bēru mielasts, apbedīšanas izmaksas, cik maksā bēres, apbedīšanas birojs, apbedīšanas firma, apbedīšanas izmaksas, cik izmaksā bēres, kapu krusti cenas.
 
Abbedīšanas pakalpojumu
kremācijas centrs RANTANS SIA
Artilērijas iela 46, Rīga, LV-1009
    +371 67272289, +371 29262410
Mēs būsim ar Jums jūsēja grūtajā brīdi.. Mūsu apbedīšanas firmas RANTANS reputācija ir garantija, ka sēru pasākums notiks cienīgi.
Atgriezties pie satura