Apbedīšanas pakalpojumi - viņpasaulē ar cieņu - Apbedīšanas birojs| bēres rīgā| morgs| kremācija|

Funeral SHOP Rantans SIA
Pāriet uz saturu

Zārka nesēji

Apbedīšanas birojs| bēres rīgā| morgs| kremācija|
Zārka nesēji
 
 
Pie kristiešiem ir pieņemts, ka zārku nest drīkst tikai vīrieši. Ne mazāk kā četri un ne vairāk kā desmit nesēji tiek izvēlēti no nelaiķim personīgi un profesionāli tuviem cilvēkiem. Jūdiem tie var būt gan vīrieši, gan sievietes.
 
Zārka nesējus parasti izvēlas atbildīgais par bēru organizāciju, kurš šajā sakarībā uzklausa ģimenes locekļu priekšlikumus. Neviens pats nepiedāvā savus pakalpojumus, visi gaida, kad viņus palūgs to darīt.
 
Ja dvēseles aizlūguma ceremonija ir pasūtīta apbedīšanas birojā, parasti izraksta atsevišķu rēķinu par profesionāliem nesējiem.
 
 
Baznīcā un kapsētā viņiem pienākas stundu samaksa.
 
 
Lūk, kamdēļ ģimene var palūgt šo pakalpojumu izdarīt tuviem draugiem. Tiem ir jābūt jauniem un stipriem cilvēkiem, kas spēj noturēt bieži vien visai smago zārku.
 
 
Lielās un nozīmīgās bērēs zārku nes profesionāli nesēji. Tādos gadījumos izraudzītajiem cilvēkiem zārka nešana ir goda pilns pienākums. Nesēji, kam tas ir goda pienākums, var būt pat līdz  divdesmit cilvēkiem. Starp viņiem obligāti ir jābūt ģimenes pārstāvjiem, bet pārējiem vīriešiem jāuzņemas šis goda pienākums, ja nav būtiska iemesla atteikties, piemēram, slimības dēļ.
 
 
Pastāvošie baznīcas noteikumi neaizliedz nelaiķa tuviniekiem nest zārku. Tradīcija, atbilstoši kurai viņiem neļauj nest zārku, ir laicīga, tā visdrīzāk  cēlusies no māņticības.
 
 
 
Dažreiz zārku uzstāda altāra priekšā un izrotā ar vainagiem līdz tam brīdim, kamēr salasās visi dvēseles aizlūguma dievkalpojuma dalībnieki. Šajā gadījumā tieši pirms dievkalpojuma sākuma ģimene ieņem priekšējo solu vai priekšējo rindu, parasti pa labi no centrālās ejas.
 
 
Nesēji, kam tas ir goda pienākums, apsēžas priekšējos solos pa kreisi no ģimenes. Dievkalpojuma beigās, kad nelaiķa ģimene iet projām, nesēji, kam tas ir goda pienākums, pirmie pamet baznīcu, zārka priekšā lēnām ejot pa divi, ja to šajā brīdī iznes no baznīcas, vai iet vieni un sēžas gaidošajās mašīnās, kuras viņus kopā ar ģimeni aizved uz kapsētu.
 
 
           Kad zārku ienes baznīcā, nesēji, kam tas ir goda pienākums, lēni, pa divi iet tam pa priekšu un aizņem priekšējos kreisās puses solus.
 
 
           Ja nesēji, kam tas ir goda pienākums, ir atbraukuši no citām pilsētām un viņiem nav bijusi iespēja laikus veikt rituālo vizīti pie ģimenes, viņi pirms vai pēc dievkalpojuma  var apliecināt ģimenei savu cieņu.

Vietu ierādītāji un nosēdināšana
 
 
Lai gan apbedīšanas biroja īpašnieks uz katru dvēseles aizlūguma dievkalpojumu ierodas kopā ar saviem cilvēkiem, kuri var darboties arī kā vietu ierādītāji, bet lielajām baznīcām šim nolūkam ir speciāls personāls, ir vēlams, lai šīs funkcijas izpildītu radinieki - vīrieši, kas pazīst daudzus no tiem, kas ieradušies uz dievkalpojumu.
 
 
Baznīcā viņi, tāpat kā līgavaiņa brāļi kāzās, pavada atnākušos līdz viņu vietām, bet savu roku piedāvā tikai ļoti veciem un nevarīgiem. Sieviete, kuru pavada vietu ierādītājs vai viņas vīrs, iet pa labi no viņa. Vietu ierādītāji cenšas nosēdināt radiniekus un tuvus draugus pēc iespējas tuvāk pie baznīcas altāra daļas, atstājot priekšējos kreisās puses sēdekļus zārka nesējiem, kam tas ir goda pienākums, vai, ja to nav - sev. Ja nav nesēju, kam tas ir goda pienākums, ģimenes izvēlētie vietu ierādītāji tajā pašā veidā un tajā pašā kārtībā iet pa priekšu zārkam gan pirms dievkalpojuma sākuma, gan arī - tam beidzoties, tieši tā, kā to darītu nesēji, kam tas ir goda pienākums.
 
 
           Atbilstoši Romas katoļu ceremonijai notiekošā dievkalpojumā, zārku ienesot baznīcā, ģimenes locekļi pa eju iet radniecībai ar nelaiķi atbilstošā secībā. Pie tam pirmie iet klostera kalpi, aiz viņiem mācītājs, pēc tam nes zārku un nobeigumā iet nesēji, kam tas ir goda pienākums. Pēc dievkalpojuma viņi visi iet ārā no baznīcas tajā pašā secībā. Pie tās pašas procedūras pieturas arī atsevišķas protestantu baznīcas.
 
 
           Ortodoksālās sinagogas neatbalsta dvēseles aizlūguma dievkalpojumus. Tāpēc ortodoksālajā jūdaismā dvēseles aizlūguma dievkalpojumus parasti notur morgu kapličās vai mājās, kur vīrieši un sievietes sapulcējas kopā, pie tam vīriešiem un precētām sievietēm ir nepieciešamas galvassegas.
Piezvaniet mūsu speciālistiem un
Jūs saņemsiet profesionālu konsultāciju visos apbedīšanas jautājumos
672 722 89 vai mob. 292 624 10 (diennakts).
Darba pieredze vairāk ka 30 gadi. Mēs strādājam pēc principa - lai dzīve būtu gaiša.
Apbedīšanas birojs SIA Rituālo pakalpojumu kremācijas centrs RANTANS
strādājot ar esošajiem un topošajiem klientiem, darbs tiek veikts kvalitatīvi un laicīgi.
Mūsu pieredzējušie apbedīšanas pakalpojumu specialisti palīdzēs Jums rast atbildes uz neskaidriem jautājumiem un sniegs padomus, organizējot bēres.
Kapu pieminekļi, kapu apmales, bēru izmaksas, bēru vainagi rīgā, ziedu piegāde, apbedīšanas birojs, ziedu kurjers, kapu plāksnes, apbedīšanas firma rīgā, cik izmaksa bēres, bēru mielasts rīgā, bēru organizēšana, apbedīšanas pakalpojumi, bēru mielasts, apbedīšanas izmaksas, cik maksā bēres, apbedīšanas birojs, apbedīšanas firma, apbedīšanas izmaksas, cik izmaksā bēres, kapu krusti cenas.Abbedīšanas pakalpojumu
kremācijas centrs RANTANS SIA
Artilērijas iela 46, Rīga, LV-1009
    +371 67272289, +371 29262410
Mēs būsim ar Jums jūsēja grūtajā brīdi.. Mūsu apbedīšanas firmas RANTANS reputācija ir garantija, ka sēru pasākums notiks cienīgi.
Atgriezties pie satura