Top.Mail.Ru

Ko darīt zaudējot tuvinieku| Apbedīšanas birojs Rīgā| Mūžībā aizgājis| - Apbedīšanas birojs - apbedīšanas pakalpojumi - kremācija | bēres.

Pāriet uz saturu
Kremācija | Kremēšana| Kremācijas centrs
Ko varētu ieteikt cilvēkam, kuru negaidot piemeklējušas bēdas? Pirmkārt, nevērsties pēc palīdzības jebkurā firmā, īpaši, ja jums to vēlas uztiept.

Nevar ticēt apbedīšanas biroja aģentam, kurš bez uzaicinājuma laužas jūsu mājās – tas var izrādīties blēdis vai krāpnieks. Vēlams izmantot tādu firmu pakalpojumus, kuras sevi jau ir parādījušas no labās puses – tad grūtā brīdī jūs būsiet nodrošināti pret jebkurām nepatikšanām.

Tamlīdzīgiem ārkārtējiem apstākļiem katrā ģimenes arhīvā vajadzētu atrasties nepieciešamajiem dokumentiem.

Pirmkārt, tā apbedīšanas biroja īpašnieka uzvārdam un adresei, kura pakalpojumus jūs gatavojaties izmantot.

Nevajadzētu pārrunas par apbedīšanas ceremoniju risināt mājās – noteikt to, kas jums nepieciešams un ko atļaus līdzekļi, jums vajadzētu nevis pēc kataloga fotogrāfijām, bet gan, ierodoties birojā personīgi un pārbaudot visu klātienē. Kad notiek nelaime, cilvēks, būdams šoka stāvoklī, nereti neaizdomājas par sekām un spēj parakstīt jebkuru šaubīgu dokumentu...

Ja ģimenei kapsētā pieder zemes gabals vai kapliča, ir nepieciešams attiecīgs dokuments, kas to apliecina, jo to pieprasa apbedīšanas biroja īpašnieks. Ja kāds no ģimenes locekļiem dod priekšroku kremācijai, šim faktam ir nepieciešams attiecīgs dokumentāls apstiprinājums, pat, ja tāda vēlēšanās ir izteikta testamentā (ja cilvēks ir miris varmācīgā nāvē, kremācijai ir nepieciešams saņemt prokurora atļauju).

Vēlams, lai būtu pieejamas visu tuvo radinieku un draugu adreses, kurus nepieciešams informēt. Tāpat ir nepieciešams zināt tā notāra un juristu uzvārdus un adreses, kuri ir sastādījuši testamentu vai testamentus, un informēt juristu vēl pirms bērēm.

Ja visi nepieciešamie dokumenti glabājas vienuviet, tas ievērojami atvieglo bēru organizēšanu tai personai, kurai tas būs uzticēts, - radiniekam vai draugam. Piemēram, pases trūkuma gadījumā personai būs grūti paziņot informāciju, kas ir nepieciešama miršanas apliecības noformēšanai.

Tāpat ir svarīgi, lai būtu izveidots visu ģimenes locekļu bankas kontu, sociālās apdrošināšanas kartīšu, apdrošināšanas polišu, testamentu, obligāciju, bankas zīmju un ķīlu saraksts kopā ar informāciju par bankas seifu saturu. Ļoti bieži ir gadījumi, kad bēru organizatori ir izjutuši nopietnas šaubas par izdevumiem, kādus viņi var atļauties, izmantojot mirušā līdzekļus.

Ja nāve ir iestājusies mājās, nepieciešams izsaukt ārstējošo vai ģimenes ārstu un pa tālruni 67272289 vai 29262410 izsaukt katafalku, kas nogādās aizgājēju morgā.

Savukārt, ja nāve ir bijusi varmācīga, nepieciešams izsaukt medicīnas ekspertu vai policistu, kas izmeklē varmācīgas vai pēkšņas nāves lietas, lai noteiktu nāves iemeslu. To vajag izdarīt pirms zvanīšanas apbedīšanas biroja īpašniekam, jo bez tiesu medicīniskā eksperta un prokuratūras atļaujas viņš var nepiekrist ķerties pie savu pienākumu veikšanas.
Cilvēks nomiris mājās

●Ja ir izsaukta neatliekamā medicīniskā palīdzība (NMP) un cilvēks ir nomiris medicīnas darbinieku klātbūtnē, kā arī ir zināms iespējamais nāves cēlonis – NMP brigādes vadītājs medicīniskajā dokumentācijā fiksē bioloģiskās nāves faktu un izsniedz norīkojumu (pavadlapu) mirušā nogādāšanai morgā. Uz šī dokumenta  pamata apbedīšanas pakalpojumu sniedzēji vai morgi mirušo drīkst pieņemt un ievietot aukstuma kamerā.
  
●Ja bioloģiskā nāve iestājusies NMP transportlīdzeklī, mirušajam nav redzamas vardarbīgas nāves pazīmes un ir noskaidrota mirušā personība, mirušā ķermeni nogādā ārstniecības iestādes patoloģijas nodaļas morgā.
  
●Ja cilvēks ir miris vardarbīgā nāvē (ir bijusi konflikta situācija, noticis kāds nelaimes gadījums vai pašnāvība) vai ir par to aizdomas, tad jāizsauc policija (Valsts policijas palīdzības tālrunis 110), kas lems par turpmāko darbību un, ja būs nepieciešams, ar lēmumu noteiks tiesu medicīnisko ekspertīzi, kā arī organizēs mirušā nogādāšanu uz Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centru.
●Ja cilvēks jau iepriekš ir slimojis vai sūdzējies par sliktu pašsajūtu un nomiris mājās dabīgā nāvē, un piederīgie ir pārliecināti par nāves iestāšanos, jāizsauc mirušā ģimenes ārsts, kurš konstatēs nāves faktu un izsniegs medicīnisko apliecību par nāves cēloni.
●Ja cilvēks nomiris darba dienas vakarā, naktī, nedēļas nogalē vai svētku dienā un ģimenes ārsts nav pieejams, jāsazinās ar poliklīnikas dežurējošo ārstu vai nākamās dienas rītā, ja tā ir darba diena, jāzvana mirušā ģimenes ārstam.
 
Mirušā ģimenes ārsts medicīnisko apliecību par nāves cēloni ir tiesīgs neizrakstīt, ja mirušais pēdējā laikā ģimenes ārstu nav apmeklējis un viņa veselības stāvoklis ģimenes ārstam nav bijis zināms, un līdz ar to nav zināms iespējamais nāves cēlonis. Nezināma nāves cēloņa gadījumā ģimenes ārsts izsniegs norīkojumu autopsijas (sekcijas) veikšanai, lai noskaidrotu nāves cēloni.
  
●Ja ģimenes ārsts, kura aprūpē bija persona, nevar noteikt nāves cēloni un nav redzamu vardarbīgas nāves pazīmju, viņš organizē mirušā cilvēka ķermeņa nogādāšanu stacionārās ārstniecības iestādes patoloģijas nodaļā (morgā).
  
●Ja nav zināms ģimenes ārsts, kura aprūpē ir bijusi mirusī persona, vai mirusī persona nav reģistrēta ne pie viena ģimenes ārsta, var griezties pie jebkura cita ģimenes ārsta.
Bez medicīniskās apliecības par nāves cēloni, neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes norīkojuma (pavadlapas), ģimenes ārsta norīkojuma vai policijas lēmuma (par ekspertīzes veikšanu) uz autopsiju (līķa sekciju) morgs nelaiķi nepieņem.
  
Mirušā nogādāšanu morgā var veikt paši piederīgie vai apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs. Tādā gadījumā jāprecizē, vai vienošanās ar apbedīšanas pakalpojuma sniedzēju tiek slēgta tikai par mirušā transportēšanu, vai arī tas būs līgums/vienošanās par pilnu pakalpojuma paketi.
                                                                                                                                           
 
●lai noskaidrotu mirušā cilvēka personību, ja tā nav zināma
 
●ja mirušajam ir redzamas vardarbīgas nāves pazīmes vai ir profesionāli pamatotas aizdomas par vardarbīgu nāvi
 
●ja patologs, veicot patologanatomisko izmeklēšanu, konstatē vardarbīgas nāves pazīmes

2. Cilvēks nomiris ārpus mājām - Latvijas Republikā

●Ja cilvēks nomiris ārpus mājām, nepieciešams izsaukt neatliekamo medicīnisko palīdzību (NMP), zvanot uz tālruni "113"
  
●Ja mirušā cilvēka persona ir zināma un tā piederīgie atrodas notikuma vietā, NMP brigādes vadītājs medicīniskajā dokumentācijā fiksēs bioloģiskās nāves faktu un izsniegs norīkojumu (pavadlapu) mirušā nogādāšanai morgā. Uz norīkojuma (pavadlapas) pamata mirušā piederīgie vai apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs var nogādāt mirušo morgā.
  
●Ja mirušā persona nav zināma, izsauc policiju, zvanot uz tālruni "110".
 
Ja Valsts policija notikuma vietā noskaidro mirušā personību, bet tā piederīgie iespējami ātri nevar ierasties notikuma vietā, NMP brigādes vadītājs medicīniskajā dokumentācijā fiksēs bioloģiskās nāves faktu un izsniegs norīkojumu (pavadlapu) mirušā nogādāšanai morgā. Uz tā pamata Valsts policija izsauks mirušā piederīgo norādītu apbedīšanas pakalpojuma sniedzēju mirušā cilvēka nogādāšanai morgā.
 
Ja mirušā cilvēka personība notikuma vietā nav noskaidrota vai mirušā piederīgie nenorāda apbedīšanas pakalpojumu sniedzēju, Valsts policijas darbinieki piesaka mirušā nogādāšanu uz Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centru, izsaucot tam paredzēto dienestu.
  
●Radinieka vai cita tuvā cilvēka pazušanas gadījumā nepieciešams vērsties Valsts policijā. Ja ir aizdomas par personas nāvi, papildus iespējams vērsties arī Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrā.

3. Cilvēks nomiris ārstniecības iestādē, sociālās aprūpes vai rehabilitācijas iestādē

●Ja pacients miris ārstniecības iestādē, tad piederīgajiem par tuvinieka nāvi paziņo iestādes personāls. Mirušā cilvēka ķermeni nogādā ārstniecības iestādes patoloģijas nodaļas morgā.
  
●Ja noteikta tiesu medicīniskā ekspertīze, mirušo pārved uz Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centru vai tuvāko Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra reģionālo nodaļu.

●Medicīnas apliecību par nāves cēloni var saņemt ārstniecības iestādes nodaļā, kurā pacients ir miris, sociālās aprūpes vai rehabilitācijas iestādē, kurā pacients ir atradies, tās ārstniecības iestādes pataloģijas nodaļā, kurā veikta mirušā autopsija, vai gadījumā, ja ir noteikta tiesu medicīniskā ekspertīze – Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra vai tā atbilstošajā reģionālajā nodaļā.

Cilvēks nomiris ārvalstīs

●Ja cilvēks miris ārvalstīs, tad piederīgajiem par tuvinieka nāvi paziņo Valsts policija, kas informāciju saņem no Latvijas diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības vai Ārlietu ministrijas. Dažkārt par nāvi piederīgajiem paziņo mirušās personas draugi, paziņas vai citas personas.
  
●Ja tiek saņemta ziņa par tuvinieka nāvi ārvalstīs, piederīgie nepastarpināti var sazināties ar attiecīgās valsts policiju, slimnīcu vai tiesu izmeklētāju, lai saņemtu informāciju par nāves apstākļiem, cēloni un formalitātēm, kas būtu kārtojamas ar attiecīgās valsts institūcijām.
●Nepieciešamības gadījumā piederīgie var sazināties ar Latvijas diplomātisko vai konsulāro pārstāvniecību attiecīgajā valstī, lai saņemtu informāciju par formalitātēm, kas kārtojamas mirušā tuvinieka pārvešanai uz Latviju.
  
●Ja valstī nav Latvijas diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības, tuvinieki var sazināties ar Ārlietu ministrijas Konsulāro departamentu pa tālruni darba laikā +371 67016364  vai ārkārtas situācijās ārpus darba laika un brīvdienās +371 26337711.
  
●Ja mirusī persona bija apdrošinājusies (piemēram, ceļojumu apdrošināšana), palīdzību, atbilstoši apdrošināšanas polisei, sniedz apdrošināšanas kompānija. Ja mirusī persona nav bijusi apdrošinājusies, visas izmaksas sedz tuvinieki.
●Ja piederīgie vēlas mirušo apbedīt zārkā Latvijā, ir nepieciešama mirstīgo atlieku transportēšana specializētā, hermētiski noslēgtā zārkā (t. i., cinkotā vai no cita necaurlaidīga materiāla). No valstīm, kuras ģeogrāfiski atrodas tālu no Latvijas, bieži tiek praktizēta kremētu mirstīgo atlieku – pīšļu pārvešana uz Latviju.
  
●Mirstīgo atlieku sagatavošanu un transportēšanu pēc formalitāšu nokārtošanas veic apbedīšanas birojs. Piederīgajiem nepieciešams sazināties ar izvēlēto attiecīgās valsts apbedīšanas biroju vai - apbedīšanas biroju Latvijā, kam ir pieredze mirstīgo atlieku starptautiskā transportēšanā.

●Atsevišķi apbedīšanas pakalpojumu sniedzēji piedāvā cinka zārka nomu mirušā transportēšanai.
 
●Ārvalstīs izsniegtā miršanas apliecība, pirms iesniegšanas Latvijas iestādēs, ir jānotulko latviešu valodā. Miršanas apliecības legalizācija vai apliecināšana Apostille nav nepieciešama, ja tā ir izsniegta Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīs vai Šveices Konfederācijā.
  
Informācija par mirušo transportēšanu
 
●Lai miruša cilvēka ķermeni ievestu Latvijā no citas valsts, nepieciešama attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegta mirušā cilvēka ķermeņa pārvadāšanas atļauja. Ja valstī, no kuras tiek ievests mirušā cilvēka ķermenis, nav šādas institūcijas un nav iespējams saņemt mirušā cilvēka ķermeņa pārvadāšanas atļauju, nepieciešama ārstniecības iestādes, ārstniecības personas vai tiesībaizsardzības iestādes izsniegta izziņa, kurā norādīts nāves cēlonis.
●Lai miruša cilvēka ķermeni izvestu no Latvijas, nepieciešama Veselības inspekcijas izsniegta miruša cilvēka ķermeņa pārvadāšanas atļauja.
●Pieteikties miruša cilvēka ķermeņa pārvadāšanas atļaujai ir iespējams arī elektroniski portālā www.latvija.lv, izmantojot Veselības inspekcijas e-pakalpojumu „Pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai”.
●Iesniedzamie dokumenti Veselības inspekcijai: iesniegums; ārstniecības iestādes izziņa par nāves cēloni vai medicīnas apliecība par nāves cēloni, kurā norādīts nāves cēloņa kods; apbedīšanas pakalpojumu sniedzēja izziņa, ka mirušā cilvēka ķermenis ir ievietots zārkā atbilstoši noteikumu prasībām, zārkā atrodas tikai mirušā cilvēka ķermenis un personīgās lietas, kuras apbedī vai kremē kopā ar to.
●Miruša cilvēka ķermeni atļauts ievest Latvijā vai izvest no Latvijas ar autotransportu, dzelzceļa, gaisa vai ūdens trans­portu, ievietojot zārku attiecīgā transportlīdzekļa bagāžas nodalījumā;
  
●Ja miruša cilvēka ķermeni ved no citas valsts cauri Latvijai tranzītā, Veselības inspekcijas atļauja miruša cilvēka ķermeņa pārvadāšanai nav nepieciešama.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) piešķirtie pabalsti

●No 2017. gada 1. janvāra pabalstu var pieprasīt 6 mēnešu laikā no miršanas dienas.

●Pieprasot pabalstu, jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai.
●Iesnieguma iesniegšana apbedīšanas pabalsta piešķiršanai VSAA ir bez maksas.

●Tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu ir apdrošinātās personas ģimenes loceklim vai personai, kura faktiski uzņēmusies apbedīšanu, ja mirusi apdrošinātā persona (ar to saprot personu, kas nāves dienā ir darba ņēmēja statusā vai pašnodarbinātā persona). Pabalstu izmaksā arī, ja apdrošinātā persona vai tās apgādībā bijušais ģimenes loceklis miris mēneša laikā pēc iemaksu perioda beigām.
●Apbedīšanas pabalstu piešķir arī gadījumos:
 
- ja miris sociāli apdrošinātas personas apgādībā bijis ģimenes loceklis (nepilngadīgs bērns vai bērns vecumā līdz 24 gadiem, kurš mācījās vidējā vai augstākā mācību iestādē);
 
- ja miris bezdarbnieks, kurš ir bijis bezdarbnieka pabalsta saņēmējs vai par kuru pēdējo 36 mēnešu laikā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas iemaksas bezdarba gadījumam veiktas ne mazāk kā par 12 mēnešiem;
 
- ja miris atlīdzības par darbspēju zaudējumu vai valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta saņēmējs.
  
●Pensijas saņēmēja nāves gadījumā viņa ģimenei vai personai, kas uzņēmusies apbedīšanu, izmaksā apbedīšanas pabalstu divu mēnešu pensijas apmērā.
  
●Radniecība, pieprasot apbedīšanas pabalstu, nav jāpierāda.
●Informācija par apbedīšanas pabalsta apmēru un personām, kurām ir tiesības saņemt apbedīšanas pabalstu, ir pieejama VSAA tīmekļvietnē sadaļā “Apbedīšanas pabalsts” vai portālā www.latvija.lv sadaļā “Apbedīšanas pabalsts”.
●Iesniegumu var iesniegt elektroniski, aizpildot E-iesniegumu portālā www.latvija.lv vai arī elektroniska dokumenta formā. Pa e-pastu nosūtītam iesniegumam ir jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.
  
●Pieteikumu var nosūtīt pa pastu VSAA nodaļai pēc mirušā deklarētās dzīvesvietas vai iesniegt klātienē jebkurā VSAA nodaļā, vai Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros (VPVKAC).
  
●Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments  - pase vai ID karte.
●Atsevišķi apbedīšanas pakalpojumu sniedzēji piedāvā iespēju palīdzēt ar apbedīšanas pabalsta noformēšanu, ieskaitot to kā daļu no pilnās pakalpojuma cenas. Tādā gadījumā mirušā tuviniekiem ir tiesības iepazīties ar visiem VSAA izsniegtajiem dokumentiem un apbedīšanas pabalsta apmēru.
Pašvaldību piešķirtie apbedīšanas pabalsti
 
●Pašvaldība, kur mirusī persona bija deklarēta, var piešķirt apbedīšanas pabalstu mirušā tuviniekiem. Apbedīšanas pabalsta lielums un saņemšanas kārtība noteikti konkrētās pašvaldības saistošajos noteikumos.
  
●Par iespēju pieteikties apbedīšanas pabalstam nepieciešams interesēties konkrētajā pašvaldībā.
  
●Informācija par apbedīšanas pabalstu piešķiršanu Rīgā ir atrodama Rīgas domes Labklājības departamenta tīmekļvietnē sadaļā “Sociālo pabalstu veidi Rīgas pašvaldībā”

Mirušā apglabāšana

●Kapsēta – lielākoties kapsētu zeme ir pašvaldības īpašumā, tādēļ arī kapsētu uzturēšana, kapavietas piešķiršanas kārtība, apbedīšanas kārtība, kapličas izmantošana u. c. tiek noteikta pašvaldības saistošajos noteikumos.
  
●Pašvaldība savā īpašumā esošo kapsētu ir tiesīga apsaimniekot pati vai nodot kapsētas apsaimniekošanas funkcijas apbedīšanas pakalpojumu sniedzējam.
●Lai saņemtu kapavietu, nepieciešams uzrādīt miršanas apliecību.
  
●Kapa vietas rakšanu var kārtot arī apbedīšanas pakalpojumu sniedzējs, vienojoties ar pašvaldību, kurā kapi atrodas. Nereti tas ir maksas pakalpojums, kura cena būtu iepriekš jānoskaidro.
●Krematorija – kremācijas pakalpojumus Latvijas Republikas teritorijā var sniegt tikai tādi komersanti, kas saņēmuši speciālu atļauju (licenci) veikt kremēšanas pakalpojumus, ko izdod pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā atrodas attiecīgā firma.
  
●Urnas ar kremēta cilvēka mirstīgajām atliekām var tikt ieraktas zemē vai ievietotas kolumbārijā (urnu apglabāšanas vieta) saskaņā ar attiecīgās pašvaldības kapsētu uzturēšanas noteikumiem.

Mirušā pārapbedīšana

●Mirušā cilvēka ķermeņa pārapbedīšanas kārtība tiek noteikta vietējās pašvaldības kapsētu uzturēšanas noteikumos.
●Mirstīgās atliekas var pārapbedīt ne agrāk kā gadu pēc apbedīšanas brīža.
●Virsapbedījumus, mirušo apbedot zārkā, var izdarīt 20 gadus pēc apbedījuma. Atsevišķos gadījumos, saskaņojot ar Veselības inspekciju, šo termiņu var samazināt līdz 15 gadiem.
  
●Personai, kura vēlas pārapbedīt mirstīgās atliekas, jāsaņem attiecīgās pašvaldības kapsētu uzturēšanas noteikumos minēto institūciju atļaujas pārapbedīšanai.
  
●Lai saņemtu Veselības inspekcijas atļauju pārapbedīšanai, ir nepieciešami šādi dokumenti: pieteikums, miršanas apliecības kopija, izziņa no kapsētas par kapavietu, kur paredzēta pārapbedīšana.
  
●Pieteikties miruša cilvēka ķermeņa pārapbedīšanas atļaujai ir iespējams elektroniski portālā www.latvija.lv, izmantojot Veselības inspekcijas e-pakalpojumu „Pieteikums Veselības inspekcijas atļaujas, atzinuma vai novērtējuma saņemšanai”.
Strādnieki iznešanai no mājas
Apbedīšanas piedērumi
Strādnieks iznešanai no mājas (stundas tarīfa likme)
Ir pieejams
20.66 €(bez С учетом налога)
Pievienot
A-katafalks māja-morgs
Apbedīšanas piedērumi
A-katafalks māja-morgs (stundas tarifa likme)
Ir pieejams
41.30 €(bez С учетом налога)
Pievienot
Zārki no 49.37 EUR (budžeta zārki)
Apbedīšanas piedērumi
Žārki Šajā apakšsekcijā ir attēloti budžeta zārku modeļi, kurus pārdod par minimālajām cenām. Zārki ir izgatavoti no lētas koka sugas.
49.80 €(bez С учетом налога)
Pievienot
Drapēti zārki no 101.00 EUR
Apbedīšanas piedērumi
Drapētie zārki Šajā apakšsekcijā ir attēloti budžeta zārku modeļi, kurus pārdod par minimālajām cenām. Zārki ir izgatavoti no lētas koka sugas un apvilkti ar audumu.
Ir pieejams
94.00 €(bez С учетом налога)
Pievienot
Koka zārki (no 200)
Apbedīšanas piedērumi
Koka zārki (no 200)
Ir pieejams
200.00 €(bez С учетом налога)
Pievienot
Apbedīšanas piedērumi
1. Mirušā transportēšana no izsaukuma vietas (mājām, slimnīcas, pansionāta u.c.)
2. Speciālā pakete, cimdi, dezinfekcija, pārnešana no izsaukuma vietas
3. Uzglabāšana morgā līdz apbedīšanai
4. Sanitāra kosmētiskie pakalpojumi, mirušā iezārkošana
5. Zārks (50.80 Eir), spilvens un līķauts zārkā
6. Bēru laika un datuma saskaņošana kapsētā
Ir pieejams
315.00 €(bez С учетом налога)
Pievienot
Kremācija - sociālā pakete - 324.00 EUR
Apbedīšanas piedērumi
Kremācija, kapsula
Ir pieejams
324.00 €(bez С учетом налога)
Pievienot
Bēres 426.EUR (Apbedīšanas pakalpojumi)
Apbedīšanas piedērumi
1. Apbedīšanas dokumentu noformēšana (miršanas apliecība,dokumenti kapiem, kremācijai, kremēšanai, VSAA pabalsta saņemšana)
2. Mirušā transportēšana no izsaukuma vietas (mājām, slimnīcas, pansionāta u.c.)
3. Speciālā pakete, cimdi, dezinfekcija, pārnešana no izsaukuma vietas
4. Katafalks mirušā nogādāšanai uz kapiem, krematorijū )
5. Bēru laika un datuma saskaņošana kapsētā
6. zārks (priedes koka bez drapējuma)
7. šķidrauts (nelaiķim zārkā), čībiņas.
8. Morga pakalpojumi
Ir pieejams
426.00 €(bez С учетом налога)
Pievienot
Kremācija - 428.80
Apbedīšanas piedērumi
Kremācija, kapsula un atvadīšanās Rīgas krematorijas mazajā zālē. 428.80
Ir pieejams
428.80 €(bez С учетом налога)
Pievienot
Kremācija - 481.20
Apbedīšanas piedērumi
Kremācija, kapsula un atvadīšanās Rīgas krematorijas lielajā zālē. 481.20
Ir pieejams
481.20 €(bez С учетом налога)
Pievienot
Bēres - Sociālā pakete 595 EUR
Apbedīšanas piedērumi
Miršanas apliecības noformēšana Dzimtsarakstu nodaļā; Dokumentu noformēšana VSAA, apbedīšanas pabalsta, Dokumentu noformēšana materiālās palīdzības saņemšanai gadījumos, kad aizgājējs bijis bezdarbnieks, nav saņēmis pensiju, invaliditātes pabalstu vai cita veida materiālo palīdzību; Dokumentācijas noformēšana kapa rakšanai (Kapa vietas noformēšana - €114.92 bez skūjam), Bēru dienas un laika rezervēšana; TRANSPORTA PAKALPOJUMI - no morga uz kapa vietu. NESĒJU PAKALPOJUMI KAPOS līdz 100m, ZĀRKS UN PIEDERUMI, Zārks - Tiek nodrošināts ar audumu parasto drapējumu (priežu koka zārks). Auduma krāsu iespējams izvēlēties, veicot pasūtījumu. APBEDĪŠANAS PIEDERUMI (- Līķauts, čībiņas ), ZĀRKA NOGĀDĀŠANA MORGĀ 1 DIENU IEPRIEKŠ, AĢENTŪRAS PAKALPOJUMI, MORGA PAKALPOJUMI, PIEZĪMES: Pakalpojumu cena var mainīties atkarībā no mīrušo atrašanas vietas (morga atrašanas vietas, zārka cenas)
Ir pieejams
595.00 €(bez С учетом налога)
Pievienot
Piezvaniet mūsu speciālistiem un
Jūs saņemsiet profesionālu konsultāciju visos apbedīšanas jautājumos
672 722 89 vai mob. 292 624 10 (diennakts).
Darba pieredze vairāk ka 30 gadi. Mēs strādājam pēc principa - lai dzīve būtu gaiša.
Apbedīšanas birojs SIA Rituālo pakalpojumu kremācijas centrs RANTANS
strādājot ar esošajiem un topošajiem klientiem, darbs tiek veikts kvalitatīvi un laicīgi.
 Mūsu pieredzējušie apbedīšanas pakalpojumu specialisti palīdzēs Jums rast atbildes uz neskaidriem jautājumiem un sniegs padomus, organizējot bēres.
Bēres. Bēru vainagi. Rīgas kremācijas centrs. Cik maksā kremēšana. Kremēšana. Bēres apģērbs. Bēru vainagi cenas. Beru vainagi. Urnas apbedīšana. Vainagi bērēm. Bēru ceremonija. Apbedīšanas pakalpojumi riga. Zārki. Bēru organizēšana. Apbedīšanas biroji rīgā. Rantans. Apbedīšanas birojs. Apbedīšanas pakalpojumi. Morga pakalpojumi. Zārku izgatavošana.
Atgriezties pie satura